Informacje o zarządzie

Dodatkowe środki na łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Powiat Żuromiński otrzymał dodatkowe środki w kwocie 450 tys. zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych.
e-max.it: your social media marketing partner