Informacje o zarządzie

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z PFRON

Opublikowano .

W dniu 22 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Z Oddziałem Mazowieckim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu przejęcia zadań przez PFRON w Żurominie programu "Aktywny Samorząd".
Porozumienie  dotyczy udzielania wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych z powiatu żuromińskiego m.in. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, urządzeń lektorskich oraz brajlowskich, ponoszenia opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu, dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B itp.
Szczegółowe informacje osoby niepełnosprawne mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ul. Lidzbarska 27 
e-max.it: your social media marketing partner