20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Pracowite wakacje w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

Wakacje dla Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu są czasem remontów, inwestycji i realizacji programu szkoleniowego klas mundurowych. Planowane jest wykonanie remontu kanalizacji, schodów, naprawy powierzchni boiska poliuretanowego. 28.06.2012 r. Dyrektor Liceum podpisał umowę z firmą „Efekt Kamińska Iwona Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne” na wykonanie inwestycji o wartości 170 000 zł „ Nadbudowa budynku szkoły Sali Gimnastycznej i zaplecza”. Inwestycja ta  polega na nadbudowie sali gimnastycznej, wymianie dachu i wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej. Planowany termin zakończenia prac to październik 2012 r.
Dzięki wsparciu organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz na mocy obowiązujących porozumień zawartych z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu od 1 do 8 lipca 2012 i od 19 do 25 sierpnia będą uczestniczyć w zajęciach programowych z tematyki militarno – obronnej  prowadzonych przez profesjonalną kadrę zawodową oficerów i podoficerów z  jednostek  patronackich. Planowana tematyka zajęć to między innymi: topografia w terenie z pozycjonowaniem GPS, strzelanie, techniki interwencyjne, taktyka, musztra, dzienne i nocne szkolenie z technik ukrycia, maskowania i przetrwania. Obozy zakończy egzamin, a uczniowie klasy II uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego wydane przez Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.  

e-max.it: your social media marketing partner