20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2012r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Wiadrowo - Osówka - 1,7 km - pomoc finansowa Gminy i Miasta Żuromin - 500 000,00 zł;
 2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Głęboka wraz z drogą dojazdową Nr 4618W Pietrzyk - Szoniec - Dębówka - 3 km;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny - Dąbrowice - Syberia w miejscowości Dąbrowice - etap I - kanalizacja deszczowa;
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W Brudnice - Sinogóra - Kipichy - opracowanie projektu wraz z kosztorysem na odcinku 12 km drogi;
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo - Sławęcin - Zgliczyn - w miejscowości Sadłowo - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem;
 6. Remont drogi powiatowej Nr 4605W Zieluń - Kozilas - Chojnowo na odcinku Kozilas - Straszewy - 0,53 km;
 7. Remont drogi powiatowej Nr 4606W Zielona - Gościszka - Zalesie - Jabłonowo na odcinku Gościszka - Bagienice - 0,33 km- pomoc finansowa Gminy Kuczbork - Osada - 30 000,00 zł;
 8. Remont drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo - Siemiątkowo - Wolany na odcinku Siemiątkowo - Wolany - 0,5 km;
 9. Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń na odcinku Bieżuń - Strzeszewo - 1 km;
 10. Nadbudowa budynku administracyjnego w części biurowo-garażowej i części warsztatowej - Żuromin ul. Olszewska 7 - etap I - termomodernizacja
 11. Kontynuacja budowy hali sportowej przy LO w Żurominie - projekt realizowany przez powiat żuromiński w 85% ze środków unijnych - pomoc finansowa Gminy i Miasta Żuromin - 220 000,00 zł
 12. Budowa ogrodzenia budynku LO w Żurominie od ul. Licealnej i ul. Wyzwolenia
 13. Podłączenie centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie - stosowne porozumienie Zarząd Powiatu podpisał w Żuromińskimi Zakładami komunalnymi
 14. Zakup sprzętu reprodukcyjnego dla potrzeb geodezyjno-kartograficznych
 15. Remont schodów wejściowych do internatu ZSP w Żurominie
 16. Remont kotłowni w LO w Bieżuniu
 17. Opracowanie projektu budowy zadaszenia dla mieszanki solnej w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie
 18. Rozwój elektronicznej administracji w Samorządzie Województwa Mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim
 19. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim
 20. Wyposażenie hali sportowej przy LO w Żurominie
 21. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4636W Zielona - Osówka. Stosowną umowę Zarząd Powiatu podpisał z firmą Żuromin Sp. z o.o. (Gamesa), która będzie realizowała to zadanie.
 22. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona - Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka - pomoc finansowa Gminy Lubowidz w wysokości 200 000,00 zł
 23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń w m. Swojęcin - budowa chodnika przy Szkole Podstawowej;
 24. Pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł dla Miasta i Gminy Bieżuń z przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze;
 25. Remont posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
 26. Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana dachu nad salą gimnastyczna w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu;
 27. Opracowanie projektu budowy drogi przeciwpożarowej oraz remont chodnika na placu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie;
 28. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych oraz opracowanie projektu dobudowy kotłowni węglowej wraz z przyłączem c.o. do budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej;
 29. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
 30. Powierzchniowe utrwalenia dróg powiatowych: 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz na odcinku Bądzyn-Lubowidz , 4604W Będzymin-Rozwozin-Cieszki na odcinku Rozwozin-Cieszki , 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia na odcinku Raczyny-Dąbrowice, 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe-Olszewko oraz 4621W Chromakowo-Mojnowo-Lutocin na odcinku Mojnowo-Lutocin
 31. Remonty dróg powiatowych: 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Łążek-granica powiatu oraz 4620W Poniatowo-Lutocin na odcinku Poniatowo-Chromakowo
 32. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo wraz z mostem w miejscowości Ossowa
 33. Remont elewacji budynku kotłowni w LO Żuromin, schodów, łącznika oraz ogrodzenia szkoły
 34. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
 35. Opracowanie dokumentacji i projektu na budowę chodnika w miejscowości Chamsk przy drodze powiatowej
e-max.it: your social media marketing partner