20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Pomoc materialna dla uczniów

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr 255/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. przyznał pomoc materialną uczniom, w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Pomoc materialna w 2011r. w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 158 zł na jednego ucznia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym na zakup: podręczników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego; wyposażenia szkolnego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp., odzieży, w tym stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego została przyznana dla 284 uczniów, w tym:

1) 42 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,

2) 22 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu,

3) 106 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie,

4) 92 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,

5) 22 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Wypłata pomocy materialnej zostanie dokonana w szkole, do której uczęszcza uczeń, do końca grudnia 2011 r.

e-max.it: your social media marketing partner