Informacje o zarządzie

"Spawacz to ja" - powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach POKL

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przygotowało wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Spawacz to ja”. Wniosek został złożony przez powiat żuromiński w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Projekt będzie skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żurominie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 osób, które zostaną przeszkolone w zakresie spawania metodą TIG, MAG. Szkolenie pozwoli bezrobotnym na zdobycie nowych umiejętności i podniesie ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego, którego zdanie zakończy się uzyskaniem Certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W ramach projektu zostanie zakupiona spawarka, która pozostanie na wyposażeniu PCKUiP. Wartość projektu - 73 216 zł.
e-max.it: your social media marketing partner