20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Umowa na wykonanie oświetlenia parkingów hali sportowej przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,BUDOWA OŚWIETLENIA PARKINGÓW HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE” z firmą ,,ADA-LIGHT” Sp. z o.o.Budy Kozickie 56,09-500 Gostynin za cenę brutto w wysokości: 59.384,52 zł słownie:(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 52/100).Termin zakończenia robót ustala się:ETAP I - do 10.12.2011r. , ETAP II -– do dnia 30.06.2012r.
e-max.it: your social media marketing partner