20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej na odcinku Kliczewo Duże - Kliczewo Małe

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” . W dniu 6 października 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława, które zrealizowało zadanie za cenę brutto w wysokości: 406 267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w kwocie 205 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury.

IMG_0064.JPGIMG_0071.JPG

e-max.it: your social media marketing partner