Informacje o zarządzie

Umowa na przebudowę mostu w Kliczewie Małym podpisana

Opublikowano .

W dniu 07 lipca 2011r. została podpisana przez Zarząd Powiatu umowa na wykonanie ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork w m.Kliczewo Małe” z Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT”Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul.Graniczna 1A,06-500 Mława za cenę brutto w wysokości: 406.267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2011r.
e-max.it: your social media marketing partner