20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie otrzyma dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011

Opublikowano .

W dniu 9 czerwca 2011r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził aneks nr 3 do listy A (drogi powiatowe) i aneks nr 3 do listy B (drogi gminne) wniosków samorządów województwa mazowieckiego o dofinansowanie w roku 2011 z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zgłoszona do niniejszego programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo” została objęta dofinansowaniem w wysokości 1 642 000,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót a także trwają prace, związane z podpisaniem stosownej umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim.
e-max.it: your social media marketing partner