20 LAT POWIATU pozioma

Ogłoszenia i informacje

Stypendia dla uczniów i studentów

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 9 listopada br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu – stypendia dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 oraz stypendia dla studentów na rok akademicki 2004/2005 - w ramach priorytetu 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004 - 2006. Podstawowym kryterium ubiegania się o stypendium był dochód nie przekraczający 350 zł na członka rodziny. Jeżeli naszemu powiatowi zostaną przyznane fundusze na stypendia, ich wypłaty można spodziewać się nie prędzej jak w I kwartale 2005r. Studentów, którzy złożyli wniosek i spełniających kryterium dochodowości, prosimy o dostarczenie aktualnych zaświadczeń o studiowaniu z uczelni. Brak takiego zaświadczenia spowoduje odrzucenie wniosku.
e-max.it: your social media marketing partner