Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Opublikowano .

Ogłoszenie
– organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 29 października 2016 roku do dnia 12 listopada 2016 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Jucewicz-Morawska

pdfProjekt współpracy na rok 2017492.11 KB

e-max.it: your social media marketing partner