Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - zadanie pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”

Opublikowano .