Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Pokaż #
Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - zadanie pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”
Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 11 lipca 2019 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie – Oddział Okręgowy w Płocku pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2019 roku
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartm konkursie ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B