20 LAT POWIATU pozioma

Biblioteka w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie

Opublikowano .

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat!” – to myśl Roberta Fulghuma, która przyświeca pracy nauczycieli...

Stypendia dla uczniów i studentów

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 9 listopada br. zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektów:

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Opublikowano .

Polski Czerwony Krzyż w Żurominie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, które przypadały w dniach 22 – 26 listopada, pragnie przekazać wszystkim honorowym krwiodawcom i działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża serdeczne pozdrowienia oraz wyrazy największego szacunku i uznania za tę piękną...

"Partnerstwo w Bieżuniu"

Opublikowano .

W wyniku realizacji programu - „Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego” zrodził się pomysł zawiązania w Bieżuniu partnerstwa, którego celem byłaby renowacja i zagospodarowanie zabytkowych obiektów po zmarłym poecie Stefanie Gołębiowskim. W tym celu 18 listopada 2004 roku w...

Forum Mazowsza Północno-Zachodniego

Opublikowano .

W dniu 23 listopada 2004 roku, BORIS w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyła się konferencja pt. „Forum Mazowsza Północno – Zachodniego”, zamykająca program „Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, realizowany przez Stowarzyszenie BORIS. Konferencja...

Życie na emeryturze

Opublikowano .

W gerontologii mówi się dużo o stresie przejścia na emeryturę. Człowiek w pełni aktywności zawodowej wpada nagle w pustkę. Brak aktywności może prowadzić do szybkiego starzenia się, niedołężnienia i ogólnego załamania zdrowia. Istotną rolę do utrzymania zdrowia oraz dobrej kondycji fizycznej i...

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 561 relacji Bieżuń - Szumanie

Opublikowano .

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 561 relacji Bieżuń – Szumanie od km 6 + 015 do Km 12 + 073 przebiegała przez teren gminy Zawidz. Inwestorem był Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocka wyłonione w ramach przetargu...

TRZECI KWARTAŁ w "DROGACH"

Opublikowano .

W trzecim kwartale zostały sfinalizowane inwestycje drogowe, nad którymi prace przygotowawcze trwały od początku roku. Polegały one na wykonaniu projektów, jak również na pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz. Wszystkie inwestycje oddawane do użytku w IV kwartale finansowane były w 50% ze...

Dzień Pracownika Socjalnego

Opublikowano .

W dniu 29 listopada 2004 roku o godzinie 11.00 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji święta Pracownika Socjalnego. Uczestnikami spotkania byli kierownicy i pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,...

KOMUNIKAT

Opublikowano .

Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie informuje, iż z dniem 31 grudnia 2004 roku upływa termin ubiegania się o przyznanie pomocy humanitarno-socjalnej ze środków Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.