Filia Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 13 stycznia 2005 r. w Warszawie w siedzibie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza zastała podpisana deklaracja utworzenia w Żurominie powiatowej struktury tego Związku. W imieniu pracodawców powiatu żuromińskiego podpisała ją grupa inicjatywna w składzie: Karol Tomanek, Jerzy Wronowski,...

Nawet jeśli trudno w to uwierzyć to prawdą jest ...

Opublikowano .

Jeśli jesteś bita przez Twego męża, czy partnera, z którym mieszkasz, możesz i powinnaś szukać pomocy. Twój mąż, partner bijąc ciebie i wasze dzieci łamie prawo – popełnia przestępstwo. Co najmniej 95% przypadków przemocy wśród partnerów dotyczy mężczyzn bijących kobiety. Co trzecie...

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU

Opublikowano .

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 , poz. 1001 ) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu...

K O M U N I K A T Urzędu Skarbowego w Żurominie

Opublikowano .

Ostatnim dniem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. (złożenia zeznania) jest dzień  02 maja 2005r. (poniedziałek). Zeznania można złożyć w Urzędzie Skarbowym do  godziny 1530 lub za

...

Płatności obszarowe

Opublikowano .

Rok 2004 był przełomowym rokiem dla Polski, a w szczególności dla polskiego rolnictwa. Z dniem 1-go maja Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2004 r. rolnicy składali wnioski o przyznanie...

Informacje o wydziale komunikacji

Opublikowano .

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żurominie opiera swój zakres pracy głównie na dwóch aktach prawnych tj. – Prawo o ruchu drogowym i Ustawie o transporcie drogowym.

Konkurs dla pracodawców na organizację 110 miejsc pracy

Opublikowano .

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ogłasza konkurs dla pracodawców na organizację 110 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby bezrobotne skierowane przez Urząd, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniające przynajmniej jedno z...

KONKURS DLA PRACODAWCÓW

Opublikowano .

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE OGŁASZA KONKURS DLA PRACODAWCÓW NA ORGANIZACJĘ :
- miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych
- miejsc odbywania przygotowania zawodowego.