Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opublikowano .

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 ze zm.) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu art. 39 ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest: zimowe...

Wręczenie statuetek długoletnim pracownikom samorządowym (artykuł ze zdjęciami)

Opublikowano .

W dniu 29 sierpnia na posiedzeniu Zarządu Powiatu zostały wręczone statuetki dla dwóch zasłużonych pracowników samorządowych z terenu powiatu żuromińskiego: Panu Stefanowi Dobiesowi - radnemu gminy i miasta Bieżuń oraz Panu Jerzemu Chojnackiemu - radnemu gminy Lubowidz. Statuetki zostały wręczone...

Rusza remont drogi powiatowej 07 142 Gościszka-Bagiennice (artykuł ze zdjęciami)

Opublikowano .

Ruszył remont drogi drogi powiatowej 07 142 Gościszka-Bagiennice na odcinku między miejscowościami Gościszka a Bagiennice. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na karczowaniu drzew i karp, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu, wykonaniu przepustów, ścieku przykrawężnikowego, studni...

Najlepsi maturzyści w Powiecie Żuromińskim (artykuł ze zdjęciami)

Opublikowano .

W dniu 20 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i listów gratulacyjnych najlepszym maturzystom szkół ponadgimnazjalnych oraz ostatniego rocznika szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2004/2005.

KONKURS EKOLOGICZNY dla młodzieży

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale dyrektorów szkół średnich Powiatu Żuromińskiego, dyrekcji szkoły specjalnej w Żurominie, samorządów gmin oraz Nadleśnictwa Dwukoły i Nadleśnictwa Lidzbark organizuje konkurs ekologiczny dla młodzieży z terenu Powiatu Żuromińskiego.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo rolne w Powiecie Żuromińskim

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale KRUS Oddział Regionalny w Ciechanowie, Spółdzielni Mleczarskiej w Żurominie, Banku Spółdzielczego w Żurominie oraz Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo...

Remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu

Opublikowano .

Trwają remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu. Załączone zdjęcia między innymi pokazują stan bazy lokalowej zespołu, który od kilkudziesięciu lat nie był remontowany.

...

Wreszcie długo oczekiwane stypendia?!

Opublikowano .

W dniu 8 czerwca 2005r. wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego w Żurominie środki finansowe w wysokości 10% wnioskowanej kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na rok szkolny 2004/2005. Starostwo Powiatowe złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 9...

Wizyta duńskich nauczycieli (artykuł ze zdjęciami)

Opublikowano .

W dniach 31 maja i 1 czerwca br. gościliśmy w naszym powiecie 9-osobową delegację duńskich nauczycieli. Byli to nauczyciele z ORGANIC AGRICULTURAL COLLEGE z Rønde w Danii. Jest to szkoła kształcąca rolników, którzy chcieliby prowadzić własne gospodarstwo ekologiczne. Jej ukończenie daje...