Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Kulturalny tydzień w klasie IIb SSPdP

Opublikowano .

Kulturalny tydzień w klasie IIb SSPdP 👨‍🎨👩‍🎤💃🦸‍♀️
Jak korzystać z dorobku kultury w czasach pandemii? Wiadomo..😀 online!!! Uczniowie korzystając z możliwości jakie daje Internet oglądali spektakle teatralne, wystawy malarskie w Muzeum Narodowym w Warszawie, zwiedzali Zamek Królewski, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie, słuchali koncertów Filharmonii Narodowej oraz Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie.

Galeria zdjęć w załączonym linku: 
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.3227095664016885/3227094330683685/?type=3&theater

Zajęcia w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Uczniowie kl. II- III SPdP
pracowali wytrwale edukacyjnie- doskonalili czytanie, pisanie, pojęcia matematyczne.
Podejmowali działania praktyczne.
🌷🌹🌲🌞🌿
Pracowali kulinarnie.
🍅🥒🍎🍋🥕🍞🥐🥖

Galeria zdjęć w załączniku:
https://www.facebook.com/903603733032768/posts/3220075121385606/

 

Prace uczniów klasy III PdP 😊🖌✏

Galeria zdjęć w załączonym linku
https://www.facebook.com/903603733032768/posts/3220085618051223/

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kuczbork, gm. Kuczbork Osada i obrębu Raczyny, gm. Żuromin”

Opublikowano .

Zawarcie umowy na zadanie pn.:„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kuczbork, gm. Kuczbork Osada i obrębu Raczyny, gm. Żuromin” w ramach części nr 1 – „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kuczbork, gm. Kuczbork Osada” z firmą Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GeoArt Dariusz Kluskiewicz, Plac Piłsudskiego 6C/12, 09-300 Żuromin.

IMG 3482IMG 3483IMG 3489IMG 3492IMG 3494

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE

Opublikowano .

 
Bez tytułu.png
Program finansowany ze środków PFRON
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I (Obszary A – D) – od 01.03.2020 r. do 31.08.2020r.,

Moduł II – od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (dot. roku akademickiego 2019/2020)

                   od 01.09.2020r. do 10.10.2020r. (dot. roku akademickiego 2020/2021).