20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Dzień otwarty w ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

W dniu 20 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej odbył się Dzień Otwarty. Na zaproszenie dyrekcji do szkoły przybyło ponad 400 uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych z okolicznych placówek oświatowych wraz z opiekunami.

Licznie przybyłą młodzież oraz zaproszonych gości przywitał Pan Dyrektor Czarek Ossowski. Krótkie przemówienie wygłosił Pan Starosta Jerzy Rzymowski, życząc mądrych decyzji i trafnych wyborów. Pan Starosta poinformował również o decyzji Zarządu Powiatu, który przeznaczył środki pieniężne na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do szkoły w wysokości 30 000 złotych.

Podczas Dni Otwartych uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny 2019/2020. Nabór będzie prowadzony do następujących klas: Technikum Ekonomiczne, Technikum Logistyczne, Technikum Rolnicze, Technikum Weterynarii, Technikum Agrobiznesu. Planowana jest również rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia (specjalizacja rolnik) dla absolwentów klas ósmych.

Na sali gimnastycznej po części oficjalnej, uczniowie ZSP zaprezentowali krótki program rozrywkowy, następnie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogli zapoznać się szczegółowo z ofertą edukacyjną oraz wziąć udział w warsztatach tematycznych. Ponadto dla uczniów przygotowano wystawę zwierząt oraz wystawę ciągników i maszyn rolniczych.

Galeria zdjęć w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zspzielona/photos/pcb.1743168859162403/1743165125829443/?type=3&theater

Ekonomiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w wojewódzkim finale olimpiady ZUS

Opublikowano .

W piątek 15 marca 2019r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się II etap /wojewódzki/ Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Grupa 66 osób została wyłoniona spośród 4.773 uczestników ze 120 szkół, które brały udział w olimpiadzie na szczeblu szkolnym z całego Mazowsza. Wśród nich znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Naszą szkołę jak również powiat żuromiński jako jedyna szkoła godnie reprezentowali: Karol Kowalski, Grzegorz Potorski, Daniel Rzymowski uczniowie klasy IV Technikum Ekonomicznego.

Warszawski półfinał olimpiady otworzyła prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pogratulowała najlepszym zespołom w województwie i życzyła powodzenia we współzawodnictwie. Zachęcała też uczniów do zgłębiania tematyki ubezpieczeń społecznych.

–Ta wiedza przyda się nie tylko po to, żeby osiągnąć najwyższy rezultat w olimpiadzie, ale także by wpłynąć na kształtowanie przyszłości, wybór drogi akademickiej. To ogromna możliwość rozwoju późniejszej kariery zawodowej. Warto inwestować w siebie – dodała.

Wszystkim uczniom biorącym udział w wojewódzkim etapie olimpiady należą się gratulacje. Każdy z uczestników jest zwycięzcą, ponieważ wykazał się odwagą poznania trudnej tematyki ubezpieczeń społecznych. Dotarcie do etapu wojewódzkiego samo w sobie jest już nie lada osiągnięciem stwierdziła pani profesor .

Olimpiada ZUS realizowana jest w ramach programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” prowadzonego w szkołach ponadpodstawowych. Więcej informacji o realizacji tego programu w ZSP w Zielonej na naszej stronie internetowej „Podsumowanie lekcji z ZUS’’.

W załączeniu filmik z wydarzenia:

mp4TVP3_Warszawa_2.mp49.26 MB

Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

Opublikowano .

Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny,                  
Pracy i Polityki Socjalnej „Lekcje z ZUS” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Ekonomiści i logistycy z ZSP w Zielonej zainspirowani przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych chętnie przystąpili do projektu „Lekcje z ZUS”. Projekt ten realizowany był od dnia 27 października do 23 listopada 2018 roku i obejmował treści z zakresu 4 modułów:

  • Świadomy zawsze ubezpieczony.
  • Płacisz i masz, czyli co Ci się należy gdy opłacasz składki.
  • Emerytura-Twoja przyszłość w Twoich rękach.
  • e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Jest to pierwszy autorski projekt ZUS, który zrodził się na potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia jakim są ubezpieczenia społeczne .Lekcje z ZUS mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży , ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego , a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom i pracownikom do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Celem tych zajęć było rozwijanie kompetencji kluczowych u naszych uczniów  oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zasad funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych , prawi i obowiązków ubezpieczonych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą .

Projekt realizowany był przy współpracy oddziału ZUS w Płocku, który reprezentowała Pani Małgorzata Liszewska – Kierownik Biura Terenowego w Żurominie. Uczniowie    w sposób praktyczny zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dowiedzieli się jak zgłosić firmę oraz przystąpić do ubezpieczeń społecznych. Pani kierownik przekazała również nowości dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Zapoznała również wszystkich uczestników obecnych na spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Lekcje z ZUS” z funkcjonalnością Platformy Usług Elektronicznych. PUE ZUS daje możliwość dostępu do naszych danych dotyczących np. okresów składkowych, bez wychodzenia z domu.

Udział w projekcie pozwolił zrealizować w naszej szkole jeden z priorytetów MEN na rok szkolny 2018/2019 mianowicie współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Zwieńczeniem realizacji tego projektu była olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do etapu szkolnego przystąpiło 20 osób. Zespół trzyosobowy będzie reprezentował szkołę w eliminacjach wojewódzkich. Życzymy im sukcesów i zdobycia indeksów na wymarzone studia z Ubezpieczeń Społecznych.

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY w powiecie żuromińskim za 2018 rok

Opublikowano .

Powiat żuromiński obejmuje obszar 805 km2 z liczbą ludności 39 191, lecz 38 516 mieszkańców zaopatrywanych jest w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W ramach nadzoru nad urządzeniami wodociągowymi przeprowadzono 17 kontroli sanitarnych Stacji Uzdatniania Wody (Żuromin, Poniatowo, Raczyny, Chamsk, Dębsk, Bieżuń, Sławęcin, Kuczbork, Zielona, Nowa Wieś, Lubowidz, Sinogóra, Mleczówka, Lutocin, Siemcichy, Siemiątkowo, Krzeczanowo) oraz 2 kontrole Hydroforni (Zieluń, Straszewy), które nie wykazały nieprawidłowości.

Wśród wodociągów znajdujących na terenie powiatu żuromińskiego wyróżnia się dwa rodzaje urządzeń zaopatrujących ludność w wodę:

  • wodociągi o produkcji 1 000 – 10 000 m3/dobę (Żuromin)
  • wodociągi o produkcji 100 – 1000 m3/dobę (pozostałe)

W 11 wodociągach publicznych całoroczna kontrola jakości wody wykazała, iż spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Żuromin, Dębsk, Chamsk, Zielona, Kuczbork, Lutocin, Bieżuń, Lubowidz, Zieluń, Straszewy, Mleczówka), natomiast w pozostałych wodociągach stwierdzano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych.  Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń powyższych parametrów.

W 2018 r. sporządzono ogółem 38 ocen jakości wody. Woda ze wszystkich nadzorowanych wodociągów została oceniona jako przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, iż nie odnotował w roku 2018 niepożądanych zgłoszeń związanych ze spożyciem wody z nadzorowanych wodociągów w powiecie żuromińskim.

                                                                                                                                                                                                                       PSSE w Żurominie
                                                                                                                                                                                                                        Bożena Krawczyk

Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK)

Opublikowano .

Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK) prowadzonych przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie powiatu żuromińskiego za rok 2018.

Lp.

Nazwa skrócona i numer ewidencyjny ośrodka*

Kategoria prawa jazdy

Zdawalność**

(%)

1

2

3

6

1.

OSK T. Kuberski, nr 00081437

B

49,15

2.

OSK Ł. Cichaczewski, nr 00201437

B

61,54

3.

OSK „Jacek" J. Przyborowski, nr 00261437

A

76,47

A2

100

B

51,68

C

58,09

B+E

71,88

C+E

60,81

4.

OSK M. Śliwiński, nr 00281437

(zakończenie działalność z dniem 01.08.2018 r.)

B

52,38

5.

OSK „Pilot" S. Kołaciński, nr 00301437

B

69,47

6.

OSK J. Składanowski, nr 00311437

B

32,31

7.

OSK M. Fodrowski, nr 00321437

B

33,79

8.

OSK P.P.H.U. „Ametyst" W. Czarnomski, nr 00341437

B

29,31

9.

OSK „Optimus” K. Majchrzak, nr 00401437

B

54,33

10.

OSK B. Szałkowski, nr 00411437

B

58,91

11.

OSK „Prymus” A. Wnuk, nr 00421437

B

29,82

12.

OSK M. Wiśniewski, nr 00431437

(rozpoczęcie działalności z dniem 01.08.2018 r.)

B

70,91

* Kolejność ośrodków została ustalona według numerów ewidencyjnych, pod którymi dokonano ich wpisu do rejestru działalności regulowanej.

** Obejmuje egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.

Nieodpłatna pomoc prawna

Opublikowano .

Starosta Żuromiński
zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
Od 2019 roku zmieniły się zasady dostępności do darmowych porad prawnych. Obecnie z porad mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złożą pisemne oświadczenie w tym zakresie, a także kobiety w ciąży oraz osoby, które są członkami zarządu koła gospodyń wiejskich. Na terenie powiatu żuromińskiego działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt nr 1 znajduje się w Żurominie, przy ul. Lidzbarskiej 27 w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Radca prawny   lub adwokat przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Punkt nr 2 znajduje się w lokalach gminnych naszego powiatu, dostępny jeden dzień w niżej wymienionych gminach:    

- poniedziałek – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku Osadzie,

- wtorek - w Urzędzie Miasta i Gminy w Lubowidzu,

- środa - w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu,

- czwartek – w Urzędzie Gminy w Lutocinie,

- piątek – w Urzędzie Gminy w Siemiątkowie.

Radcowie prawni przyjmują w godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie nr 2 świadczona jest także pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr (23) 657 34 00 wew. 39 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie: bip.zuromin-powiat.pl, zakładka bezpłatna pomoc prawna.