20 LAT POWIATU pozioma
thumb uromin4

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju

Opublikowano .

Stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązuje od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od  10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59). Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:
 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Opublikowano .

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Więcej informacji w załączniku.

pdfKomunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2019.pdf74.6 KB

VI Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego - zakończone

Opublikowano .

W dniu 5 października w hali sportowej w Siemiątkowie odbyły się VI Samorządowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego. W zawodach udział wzięły
4 drużyn z terenu powiatu. Organizatorami turnieju byli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Gminy w Siemiątkowie oraz Biblioteka-Ośrodek Kultury w Siemiątkowie. Turniej rozpoczął się o godzinie 10:00 przemówieniem Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego Pana Mirosława Różańskiego, następnie glos zabrał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

Po zaciętych meczach klasyfikacja przedstawia się następująco:

 1. Zespół Szkół w Siemiątkowie
 2. Urząd Gminy w Lutocinie
 3. Urząd Gminy w Siemiątkowie
 4. Starostwo Powiatowe w Żurominie

Drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Dodatkowo statuetki dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika otrzymali odpowiednio Andżelika Banacka  oraz Dariusz Nerkiewicz. Gratulujemy !!!

IMG 2923IMG 2924IMG 2928IMG 2930IMG 2932IMG 2934IMG 2936IMG 2937IMG 2944IMG 2946IMG 2947IMG 2949IMG 2951IMG 2952IMG 2954IMG 2956IMG 2958IMG 2962IMG 2963IMG 2966IMG 2967IMG 2972IMG 2973

W dniu 30 WRZEŚNIA 2019r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Opublikowano .

Porządek  obrad przedstawiał się następująco :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/35/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego
  w Żurominie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 12. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 15. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie Apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitali powiatowych.
 17. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.          

Na tej Sesji Rada Powiatu podjęła Apel w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

APEL 30 WRZESNIA.pdf

Sesja Rady Powiatu Zurominskiego - 30.09.2019r_100.jpg

„Bezpieczna droga do szkoły” – inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano .

W dniu 27 września 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się XVIII edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2019/2020 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Patronatem inauguracji był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
W programie imprezy uczniowie z 21 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego zmierzyli się z zadaniami takimi jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym. Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Organizatorami XVIII edycji inauguracji roku powiatowego roku szkolnego 2019/2020 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale KP PSP w Żurominie, KPP w Żurominie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Zwycięzcy konkursów podczas inauguracji roku szkolnego 2019/2020 „Bezpieczna droga do szkoły” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs praktyczno-teoretyczny z udzielania pierwszej pomocy przedlakarskiej
1. Milena Krajewska – Szkoła Podstawowa w Zieluniu
2. Klaudia Przenajkowska – Szkoła Podstawowa w Mleczówce
3. Karolina Traczyk – Szkoła Podstawowa w Bedzyminie

Konkurs wiedzowy z zakresu przepisów ruchu drogowego
1. Karolina Ulanowska – Szkoła Podstawowa w Sinogórze
2. Kacper Słomczewski – Szkoła Podstawowa w Będzyminie
3. Wiktoria Filipska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

Konkurs praktyczny – slalom rowerowy
1. Igor Błaszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Zieluniu
2. Kacper Drozdowski – Szkoła Podstawowa w Sinogórze
3. Natalia Pazikowska – Szkoła Podstawowa w Syberii

IMG 2802IMG 2803IMG 2804IMG 2805IMG 2810IMG 2812IMG 2813IMG 2815IMG 2818IMG 2821IMG 2822IMG 2824IMG 2826IMG 2827IMG 2830IMG 2833IMG 2840IMG 2841IMG 2842IMG 2844IMG 2845IMG 2847IMG 2849IMG 2850IMG 2851IMG 2853IMG 2855IMG 2857IMG 2859IMG 2861IMG 2863

"Powiatowy Wieczór Kabaretowy"

Opublikowano .

14 września br. Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zorganizowało Powiatowy Wieczór Kabaretowy oraz Kiermasz Produktu Lokalnego. Gwiazdą wydarzenia był Kabaret Skeczów Męczących. Wstęp na imprezę był bezpłatny, rozdano 900 biletów dla mieszkańców Powiatu Żuromińskiego. Występ kabaretu poprzedzony został powitaniem, skierowanym do uczestników spotkania, przez Starostę Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego. Następnie przez półtorej godziny zabawiali nas czterej sympatyczni, niezmiernie zabawni artyści. Wybuchające co chwilę salwy śmiechu były najlepszym dowodem na dobrą zabawę zgromadzonej na Hali Sportowej publiczności. Na zakończenie, artyści kabaretowi, nagrodzeni gromkimi brawami, odegrali jeszcze jeden skecz, po którym mieszkańcy z uśmiechem na ustach przeszli przed budynek Hali, gdzie odbywał się Kiermasz Produktu Lokalnego. Można było skosztować produktów i potraw wytwarzanych przez lokalnych producentów. Stanowiska degustacyjne wystawili: Restauracja Zacisze Zielińscy, Natural Sweet Good właściciel cukierni Rosario, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, Gospodarstwo Pasieczne Wojciech Piotrkowski, Zakład Masarski Grzegorz Murawski z Kipich, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Barbara Kwiatkowska ze Swojęcina. Było dużo i smacznie, co widać było po zadowolonych minach degustujących osób.

Występ Kabaretu Skeczów Męczących oraz Kiermasz produktu lokalnego sfinansowano ze środków Powiatu Żuromińskiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 herb logotypclaim czerony pl

1234IMG 2579IMG 2580IMG 2604IMG 2614IMG 2617IMG 2618IMG 2621IMG 2624IMG 2629IMG 2632IMG 2634IMG 2641IMG 2675IMG 2685IMG 2687IMG 2688IMG 2690IMG 2691IMG 2695IMG 2702IMG 2703IMG 2704IMG 2718IMG 2734IMG 2744IMG 2748IMG 2749IMG 2751IMG 2752IMG 2753IMG 2756IMG 2757IMG 2758IMG 2759IMG 2762

Spotkanie z z dr hab. Zbigniewem Girzyńskim

Opublikowano .

W Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie po raz kolejny uczniowie placówek oświatowych mogli spotkać się z dr hab. Zbigniewem Girzyńskim - pochodzącym z naszego powiatu politykiem, historykiem oraz wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wrześniowa prelekcja została przygotowana w związku z upamiętnieniem 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Po wykładzie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie zwiedzili wystawę ph. „Spójrz na wojnę, mieszczącą się w budynku biblioteki.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania !
--
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

DSC 0695DSC 0702DSC 0705DSC 0713DSC 0714DSC 0718DSC 0721