Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żurominie będzie nieczynne.

Kalendarz

Żuromin13

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w dniu 4 listopada podpisał z Prezesem Firmy Fabe Polska Panem Fatih Budanem, umowę o udzieleniu Powiatowi Żuromińskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonania remontu nawierzchni asfaltowej wskazanego odcinka drogi powiatowej na długości 750 mb i wartości do 140 tys. złotych jako wkład w rozwój lokalnej społeczności. Firma Fabe Polska realizuje inwestycję rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Franciszkowo-Bieżuń – granica powiatu.

IMG_20201104_095222.jpg IMG_20201104_095255.jpg IMG_20201104_095329.jpg

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 29 października 2020 r.

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego obradowała w dniu 29 października 2020r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 29 września 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi z dnia 16.10.2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu położonego
  w budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy przekazania w użytkowanie pomieszczeń, położonych w budynku w Kuczborku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.     

Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom

Opublikowano .

W dniu 29 października 2020r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody wręczali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus. Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży za rok szkolny 2019/2020 otrzymali:

 1. Natalia Marzec - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Kacper Krzywda - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 3. Szymon Pudlik - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 4. Krystian Staniszewski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 5. Kinga Rzymowska - uczennica Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 6. Ilona Szczepkowska - uczennica Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Andżelika Sułkowska - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 8. Klaudia Bałdyga - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 9. Marcelina Kaczorowska - uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 10. Katarzyna Góralska - uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

IMG 3916IMG 3919IMG 3922IMG 3923IMG 3925IMG 3929IMG 3930IMG 3932IMG 3934IMG 3937IMG 3940IMG 3943IMG 3945IMG 3947IMG 3950IMG 3952IMG 3954IMG 3957IMG 3959IMG 3963IMG 3964