20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

XIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 14 STYCZNIA 2020r. ( WTOREK ) o godz. 13.00 odbyła się  zwołana w trybie nadzwyczajnym XIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.
 7. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.1. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.2. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.4. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.5. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.                    

--
W związku z planowanym odejściem na emeryturę podjęta została uchwała o odwołaniu z dniem 28 stycznia 2020 rok Pani Ireny Brejna ze stanowiska Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.

IMG 2834IMG 3154IMG 3156IMG 3157IMG 3161IMG 3166IMG 3167IMG 3168IMG 3170IMG 3173IMG 3174IMG 3180IMG 3185

Strażak miesiąca październik 2019

Opublikowano .

7 stycznia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody „Strażaka Miesiąca” druhowi Łukaszowi Sikorskiemu z OSP w Kuczborku. Nagrodę druh otrzymał za uratowanie życia 70-letniemu mężczyźnie, który zasłabł na przystanku autobusowym w miejscowości Kuczbork-Osada. Przejeżdżający w pobliżu druh Łukasz Sikorski zatrzymał się i podjął czynności resuscytacyjne. Następnie na miejsce zdarzenia przybyli druhowie Bartłomiej Sikorski i Daniel Czapliński, którzy kontynuowali czynności ratownicze i naprzemiennie prowadzili resuscytację również z wykorzystaniem defibrylatora, aż do przyjazdu pogotowia. Druhowie Daniel Czapliński i Bartłomiej Sikorski zostali wyróżnieni dyplomami za swoją postawę.

Ponadto druh Łukasz Sikorski za swoją postawę otrzymał nominację do tytułu honorowego „Strażaka Roku 2019 Województwa Mazowieckiego”.

DSC 3101DSC 3145DSC 3286DSC 3298DSC 3422DSC 3460

Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku

Opublikowano .

41 Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W Nowym Mieście Lubawskim odbył się 41 Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży. Celem turnieju była popularyzacja szachów oraz integracja środowisk młodych szachistów. Startowało 77 miłośników „królewskiej gry”. Wśród nich byli także zawodnicy i zawodniczki z Żuromina.

Dziewczęta:
Weronika Milewska – I miejsce (kat. 2008-2005)
Sara Zakrzewska – III miejsce (kat. 2008 – 2005)

Chłopcy:
Rafał Spychalski – II miejsce (kat. 2008 – 2005)
Były medale, dyplomy, puchary, nagrody.

Ze sportowym pozdrowieniem
Ryszard Krzemieniewski
Koordynator Turnieju

Baza danych odpadowych

Opublikowano .

Od 16 grudnia ruszył internetowy wpis do rejestru BDO. Teraz nie wychodząc z domu, można dokonać rejestracji on-line.
Jak zalogować się do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość prezentuje film instruktażowy:  https://youtu.be/GFVAIjFGg54
System BDO jest dostępny pod adresem:  https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).
Uzyskanie dostępu do wskazanych powyżej pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.
Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

 • login – dziewięciocyfrowy numer rejestrowy
 • hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy podać aktualne hasło do Rejestru BDO.
W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki "wsparcie użytkownika". Znajdują się tam instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support
Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf
Sposób rozpatrzenie wniosków złożonych w formie papierowej:
od 16 grudnia 2019 r. odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym, loginie i haśle do logowania w Bazie BDO z adresu e-mail: „Powiadomienia Systemu BDO
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” obsługiwanego przez Ministra Klimatu, w formie wiadomości mailowej na podany Państwa adres mailowy we wniosku.
Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru BDO:

 • wcm.mazovia.pl w pkt 6.10
 • www.bdo.mos.gov.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
 • pomoc techniczna: 22 369 20 66
 • pomoc merytoryczna: 22 369 20 65
 • telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201
 • Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zadawanymi pytaniami przy wpisie do Rejestru BDO pod linkiem:  www.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy