20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
składamy najserdeczniejsze życzenia całej społeczności szkolnej.
Nauczycielom życzymy optymizmu, zadowolenia, sukcesów w realizacji zamierzeń
oraz satysfakcji z ich osiągnięcia.
Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników w nauce,
w
ytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów.

Wicestarosta Żuromiński                              Starosta Żuromiński 

Ireneusz Rejmus                                       Jerzy Rzymowski

     

NOWE POMPY INFUZYJNE NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Opublikowano .

Szpital w Żurominie w miesiącu wrześniu zakupił 10 pomp infuzyjnych. Urządzenia trafiły na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pompy infuzyjne są specjalistycznymi urządzeniami, które służą do cyklicznego podawania bardzo precyzyjnie dobranej dawki leku. To konieczna procedura medyczna w przypadku chorych w stanie krytycznym, pacjentów poddawanych operacji oraz chorych, u których stosuje się  skomplikowane metody diagnostyczne. Należy podkreślić, że dysponowanie sprawnymi, nowoczesnymi pompami infuzyjnymi to nie jest wyłącznie kwestia ratowania zdrowia, ale wręcz ratowania życia ludzkiego.

Nowoczesny sprzęt w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą oddziału, przeszkoloną już w obsłudze nowych pomp infuzyjnych, zapewni pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Na zakup pomp infuzyjnych szpital przeznaczył z własnych środków kwotę 23 976,00 zł.

 1070238760

XII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

Konkurs kierujemy do młodych poetów, nie tylko dobrze władających piórem, ale również, a może przede wszystkim początkujących, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie.
Jest on swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia – Stefanowi Gołębiowskiemu ps. artystyczny „Jan Smutek”. 

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów. 

W bieżącym roku odbędzie się jego XXIII edycja.Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński. XXIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu do 31 października 2018r. pod adresem:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU
ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ul.STARY RYNEK 19
09-320 BIEŻUŃ
z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://mwmskansen.pl

Konkurs Poezji 2018

docRegulamin_konkursu_poezji_im._S._Gołębiowskiego-2018.doc49.5 KB

docZałącznik_nr_1do_regulaminu_-_Konkurs_S__Gołębiowskiego_-_2018r.doc49 KB

XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 28 września 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018r.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania. 

IMG 8278IMG 8279IMG 8280IMG 8281IMG 8282IMG 8284IMG 8286IMG 8287

"Bezpieczna droga do szkoły" - XVII edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2018/2019

Opublikowano .

W dniu 27 września 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się XVII edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2018/2019 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Patronatem inauguracji był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
W programie imprezy uczniowie z 22 szkół podstawowych oraz uczniowie z 5 szkół gimnazjalnych powiatu żuromińskiego zmierzyli się z zadaniami takimi jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym. Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Organizatorami XVII edycji inauguracji roku powiatowego roku szkolnego 2018/2019 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale KP PSP w Żurominie, KPP w Żurominie.
Każdy uczestnik otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zakończone

Opublikowano .

W dniu 23 września 2018r. na stadionie miejskim w Żurominie  odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem młodzieżowych drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu żuromińskiego. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żurominie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie.

IMG 8211IMG 8213IMG 8214IMG 8217IMG 8219IMG 8220IMG 8221IMG 8225IMG 8226IMG 8228IMG 8231IMG 8233

Zielona Mila 2018

Opublikowano .

W dniu 22 września w Konopatach odbył się impreza sportowa pn. Zielona Mila. Organizowana od lat impreza o charkterze sportowo-rekreacyjnym cieszyła się dużym zainteresowaniem. Powiat Żuromiński był współorganizatorem imprezy. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Wagon Inicjatyw za organizację tej cennej dla powiatu żuromińskiego imprezy.

IMG 8089

Spotkanie samorządowców z okazji 20 – lecia Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Z okazji 20 – lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyło się uroczyste spotkanie samorządowców z terenu powiatu żuromińskiego. Uroczystość miała miejsce w dniu 21 września 2018 roku w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Spotkanie rozpoczęło się występem Orkiestry Dętej Gminy Kuczbork – Osada przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Wszystkich przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Piotr Budzich. Podsumowania czterech lat kadencji dokonał w swoim wystąpieniu Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Na uroczystą Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego przybył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który wygłosił przemówienie i uhonorował medalami „Pro Masovia” oraz wyróżnił „Dyplomami Uznaniowymi” osoby w sposób szczególny działające na rzecz Powiatu Żuromińskiego i Województwa Mazowieckiego. Na sesji wręczone zostały:

IMG 7847