20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

Opublikowano .

W dniu 30 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie ze Starostami północnego Mazowsza, przedstawicielami PSP, członkami Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Celem niniejszego spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji epizootycznej Polski i Mazowsza, omówienie zadań służb IW, Straży, Policji i samorządów w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, przedstawienie oczekiwań IW co do współpracy w ramach centrów zarządzania kryzysowego, omówienie bieżących problemów i doświadczeń płynących z dotychczas podjętych działań w toku walki z ASF. Ponadto omówiono wszystkie bieżące problemy wyartykułowane przez przedstawicieli samorządów powiatowych biorących udział w spotkaniu. W spotkaniu brały udział lokalne media i TVP info.

MWLW podkreślił charakter prewencyjny i informacyjny spotkania ze Starostami północnego Mazowsza. MWLW poinformował w oparciu o dane z Powiatu Żuromińskiego, że na naszym terenie funkcjonuje 728 stad utrzymujących świnie. Około 600 zostało już skontrolowane przez IW, a zalecenia odnośnie bioasekuracji w skontrolowanych gospodarstwach wydawane w miarę możliwości kadrowych IW. Łącznie tylko z Powiatu Żuromińskiego na rynek w ubiegłym roku 2018 trafiło ponad 1,5 mln tuczników.

Wskazano szczególnie na konieczność zaangażowania członków OSP lub innych pracowników fizycznych Gminy do pomocy hodowcy przy niektórych czynnościach w ognisku choroby, jak: wynoszenie z chlewni zabitych świń, załadunek obornika, ściółki, materiałów paszowych, itp.

Starosta Żuromiński i inni uczestnicy spotkania wskazali na małe zasoby kadrowe IW.

123IMG 2496IMG 2498IMG 2499

Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.:,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 lipca 2019 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 2.132.671,80 ( słownie: dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100.) Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 28.11.2019 r. Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 2490IMG 2491IMG 2493