pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w  Żurominie od 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adresy , telefony kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danego wydziału.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem Wydziału.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 65 72 710 lub 23 65 33 257.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

apel koronawirus
Żuromin6

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

18 listopada 2019 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 18 listopada 2019r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2019 i 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Żurominie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w pięcioletnie Technikum
  w Żurominie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w pięcioletnie Technikum w Zielonej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żurominie wchodzącego
  w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego
  w Żurominie wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Żurominie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Żurominie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie oraz zmiany uchwały, na podstawie której utworzono zespół.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych w przedmiocie dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół
  I stopnia prowadzonych przez powiat żuromiński.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań publicznych w przedmiocie dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół
  I stopnia prowadzonych przez inne powiaty.
 13. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

IMG 3059IMG 3060IMG 3061IMG 3062IMG 3063

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku

Opublikowano .

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku .

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 listopada 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 9 listopada 2019 roku do dnia 22 listopada 2019 roku.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   

pdfProjekt-programu.pdf4.44 MB

Przekazanie kompletów ubrań specjalnych PPSP w Żurominie

Opublikowano .

7 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie  Jerzy Rzymowski -Starosta Żuromiński  przekazał  na ręce Komendanta  Adama   Dobrosielskiego i  Dariusza Stumskiego  Zastępca Komendanta Komendy  Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 8 kompletów ubrań specjalnych.
Zadanie Zakup ubrań specjalistycznych  dofinansowane w formie dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  27 000 ,00 zł.
IMG 3053IMG 3054IMG 3055IMG 3057WFOSiGW

Powiatowe Biegi Niepodległości 7 listopada 2019 r.

Opublikowano .

Dnia 7 listopada 2019 r. na stadionie miejskim w Żurominie odbyły się Powiatowe Biegi Niepodległości. Zawody zostały zorganizowane przez Radę M-G LZS w Żurominie, Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Orlik w Żurominie, Żuromińskie Centrum Kultury  w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim. 

W zawodach udział wzięło  około 200 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz z szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego.

Podczas zawodów odbyły się biegi na:
-dziewczęta i chłopcy klas V-VI i młodszych na 600m
-dziewczęta klasy VII - VIII na 800m
-chłopcy klasy VII – VIII na 1000m
-dziewczęta szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne na 1000m
-chłopcy szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne na 1400m.

Na każdego zawodnika czekała gorąca herbata i ciepły posiłek.

Laureaci I,II i III miejsca zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi.

72478548 460141567941178 8828476379835138048 n72711385 421055901854816 3078385962225500160 n74495626 540942553409368 3398058054489473024 n74692569 464681681065779 5915467282938593280 n74693313 1194727180697537 6151294814651416576 n74892364 758680927933369 5907780360925609984 n75137223 967634500263156 3008795290028212224 n75262269 757685128036001 1368753150353211392 n75407644 951404928570654 9176368443048329216 n76645622 591737521564756 7054472788563722240 n