20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniach 7 czerwca br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

WYNIKI FINAŁU – część teoretyczna
SZKOŁY PODSTAWOWE
   I miejsce – Mikołaj Jędrzejewski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie                                                                                                                        
   II miejsce – Dorota Piekarska – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
   III miejsce – Kamil Kobyliński – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu                                                                                                                          
 
GIMNAZJA 
   I miejsce – Dominika Kopkiewicz – Gimnazjum Nr 3 w Syberii
   II miejsce – Aleksandra Kulwicka - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
   III miejsce – Paulina Barańska – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
   I miejsce – Anna Pomianowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
   II miejsce – Wiktoria Fijałkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
   III miejsce – Aleksandra Madej – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi:
w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej
Paulina Karpińska– kl. IV
w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy
Krzysztof Sobotka – kl. II
Mateusz Skubiszewski – kl. I
WYNIKI FINAŁU – część praktyczna
 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
                       I miejsce – Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie
                        II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łaszewie
                     III miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
 
GIMNAZJA
                       I miejsce – Gimnazjum Nr 3 w Syberii
                      II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
                     I miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
                  II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
                  III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie otrzymał wyróżnienie zespołowe.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.

IMG 3999IMG 4006IMG 4008

„FAS–macierzyństwo bez alkoholu i zagrożenia z tym związane”

Opublikowano .

W dniu 28 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się szkolenie pt.inie „FAS–macierzyństwo bez alkoholu i zagrożenia z tym związane”, w którym uczestniczyły rodziny zastępcze, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu żuromińskiego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
Szkolenie przeprowadzili pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Ciechanowie przedstawiając przyczyny i objawy FAS jako alkoholowy zespół płodowy, a także skutki działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Przekazywane treści poparte były prezentacją i filmem, by w sposób bardziej obrazowy uwypuklić następstwa spożywania alkoholu przez przyszłe matki.
Na zakończenie szkolenia Pani Danuta Przybył - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie podziękowała wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu i złożyła z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30.05.2019r. życzenia rodzinom zastępczym, wszelkiej pomyślności w pełnieniu funkcji opiekunów zastępczych, wytrwałości i optymizmu, jak również odwagi w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych decyzji. 
Danuta Przybył Dyrektor PCPR w Żuromie.

61438367_2849347391748714_2772229659595636736_o.jpg

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 07 czerwca 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, za cenę brutto w wysokości: 1.414.847,36 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 36/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2019 r.

IMG 1523IMG 1526

Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych „MÓJ DOM MAZOWSZE”

Opublikowano .

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej, pracujących w zakładach aktywności zawodowej, pracujących w podmiotach ekonomii społecznej, uczestników szkół integracyjnych i specjalnych oraz członków stowarzyszeń i fundacji wspierających osoby niepełnosprawne. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, techniki multimedialne. Z każdej z ww. kategorii zostanie wyłoniony jeden laureat.

Prace będziemy przyjmować od 3 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r.

Ideą konkursu jest promowanie osób niepełnosprawnych, które mimo zmagania się z niepełnosprawnością realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych. 
Konkurs plastyczny „MÓJ DOM MAZOWSZE” pozwoli spopularyzować szeroko rozumianą integrację poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące konkursu tj. Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie http://mcps.com.pl/…/moj-dom-mazowsze-konkurs-plastyczny-d…/

62137816_2594867470565463_2835754059854512128_o.jpg

X Powiatowy Rajd Rowerowy

Opublikowano .

16 czerwca 2019 r. Starostwo Powiatowe w Żurominie organizuje X Powiatowy Rajd Rowerowy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu (z wyłączeniem dzieci poniżej 10 roku życia), Trasa rajdu: Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Nowe Konopaty i z powrotem. Maksymalna liczba uczestników 120 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Do każdej karty zgłoszenia (osoby dorosłej lub dziecka) obowiązkowo należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku.

 

rajd rowerowy starostwo plakat

pdfKarta_zgłoszenia_dziecka.pdf134.13 KB

pdfKarta_zgłoszenia_osoby_dorosłej.pdf124.37 KB

pdfRegulamin_X_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego.pdf190.16 KB

pdfTrasa_X_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego.pdf133.57 KB

pdfZarządzenie_Starosty_Żuromińskiego.pdf56.53 KB

pdfZgoda_na_publikację_wizerunku.pdf56.84 KB

Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Opublikowano .

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka, 31 maja 2019 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystawy podsumowującej konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne), połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac.
Uroczystość oprócz laureatów, ich rodzin oraz opiekunów plastycznych zaszczyciły swoją obecnością również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bieżuniu z wychowawczynią Żanetą Lisińską, Pani poseł na Sejm RP Anna Cicholska, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu Maria Rudzińska, członek Rady Nadzorczej firmy Cedrob S. A. Piotr Błaszkiewicz oraz Agnieszka Orkwiszewska z Kuriera Żuromińskiego.
Kierownik muzeum Jerzy Piotrowski wspólnie z dyrektorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Janem Rzeszotarskim przywitali przybyłych gości. Po odczytaniu protokołu obrad Jury odbyła się ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Autorom najlepszych prac.
Organizatorzy oraz zaproszeni goście pogratulowali laureatom oraz złożyli wszystkim dzieciom najlepsze życzenia w dniu Ich Święta.
Tegoroczna edycja Konkursu plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum” odbyła się pod Honorowym Patronatem starosty żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego.
Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, by wziąć udział w projekcie pod nazwą Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą o nagrody z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.
Dodatkową atrakcją Dnia Dziecka w bieżuńskim muzeum był pokaz sprzętu policyjnego przygotowany we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Żurominie, konkurs wiedzy o regionie z nagrodami, gry i zabawy z klownem Artkiem oraz koncert Przemka Lawrenca z zespołu Lawers.
Wernisaż zakończył owocowy poczęstunek ufundowany przez: Andrzeja Szymańskiego Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, Reginę i Henryka Grześkiewiczów, Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, firmę Złota Kurka Sp. z o.o. oraz Fermę Drobiu Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów plastycznych w przyszłym roku.
Jerzy Piotrowski

DSCF0118DSCF0119DSCF0123DSCF0124DSCF0125DSCF0133DSCF0134DSCF0135DSCF0136DSCF0139DSCF0143DSCF0151DSCF0176