20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Powiatowy Mistrz Ortografii - Regulamin

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XVII Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI, szkół podstawowych klasy VII-VIII i gimnazjów klasy III oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00, 657 35 25 wew. 27.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

docxRegulamin.docx19.13 KB

docxProtokół_Szkoły_Podstawowe_kl._IV-VI.docx14.86 KB

docxProtokół_SP_kl._VII-VIII_Gimnazja_kl.III.docx15 KB

docxProtokół_Szkoły_Ponadgimnazjalne.docx14.94 KB

„Warsaw Motorcycle Show 2019”

Opublikowano .

W piątek pierwszego marca uczniowie ZSP Żuromin wzięli udział w Targach - „Warsaw Motorcycle Show 2019”. To największe targi branży motocyklowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wydarzenie skupiające miłośników jednośladów.
W pawilonach wystawienniczych Ptak Warsaw Expo było dużo atrakcji dla fanatyków dwóch kółek. Pierwsze i największe wydarzenie w Polsce łączące i integrujące środowisko motocyklistów. Uczniowie technikum mieli okazję do rozwijania swoich zainteresowań, integracji oraz poszerzenia wiedzy motoryzacyjnej. To także mnóstwo nowych twarzy, a przede wszystkim dziesiątki premier targowych.

Galeia zdjęć w linku zamieszczonym poniżej:

http://zspzuromin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=64#gallery/64

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Opublikowano .

Dnia 28 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Koło Powiatu Żuromińskiego z hodowcami bydła mlecznego. Na spotkanie zostali zaproszeni Starosta Żuromiński, Burmistrzowie i Wójtowie.

Przewodnim tematem spotkania było podsumowanie sytuacji na rynku mleka w 2018 r. oraz przedstawienie wyników oceny wartości użytkowej krów mlecznych w 2018 roku, a także najwyższych średnich wydajności, osiągniętych w poszczególnych powiatach. 

W Powiecie Żuromińskim pod względem wydajności mleka na 1 krowę kolejno miejsca zajęli:

 1. Kopacz Jarosław
 2. Kocięda Stefan
 3. Wiśniewski Marek
 4. Dzieńkowski Jacek
 5. Lisowski Zbigniew
 6. Magdziński Piotr
 7. Janecki Krzysztof
 8. Kubińska Marianna
 9. Ogrodniczak Zbigniew
 10. Antoszewski Janusz.

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył laureatom statuetki i upominki.

IMG 0133IMG 0135IMG 0136IMG 0142IMG 0143

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie - zakup ciągnika

Opublikowano .

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie na podstawie umowy z dnia 12 lutego 2019 roku zakupił ciągnik TYM T1004 SP Nowy – 101 KM, rok produkcji 2018 oraz kosiarke wysięgnikową FERRI TXV60 z głowicą TN 120.
Dostawcą był Komunalny.pl s.c. P.Pawlak, S.Mikołajczak. Koszt zestawu wyniósł 290 280,00 zł – sfinansowany z budżetu Powiatu Żuromińskiego. Przeznaczenie: koszenie i wycinka krzewów w rowach przydrożnych przy drogach powiatowych. 

IMG 20190221 131249IMG 20190222 083007

Nowa pracownia informatyczna w ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie

Opublikowano .

W Piątek 15 lutego 2019 r. oddana została do użytkowania nowa pracownia komputerowa. Oficjalnego otwarcia, w obecności nauczycieli przedmiotów zawodowych – informatycznych, dokonał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Wojciech Smoliński w towarzystwie zaproszonych gości: Starosty Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego oraz Wicestarosty Żuromińskiego Ireneusza Rejmusa.

Dyrektor szkoły podziękował żuromińskim włodarzom za sfinansowanie ze środków budżetu Powiatu nowoczesnej pracowni informatycznej. Zakupiony sprzęt, będzie miał bezpośrednie przełożenie na podniesienie atrakcyjności i skuteczności nauczania zawodowych przedmiotów informatycznych. Przyczyni się także do upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. 

W ramach przekazanych środków finansowych jedna z pracowni informatycznych została wyposażona w piętnaście zestawów komputerowych z procesorami Intel i5 ósmej generacji, z kartami graficznymi z serii GTX 1050,pamięcią RAM 8 GB, dyskami SSD 120GB, HDD 1 TB, Windows 10 Pro, monitorami 22” oraz akcesoriami sieciowymi: switch, szafa telekomunikacyjna ,wisząca 12u 19", patch panel 48-portowy . Całkowity koszt inwestycji to 55 tysięcy złotych.

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji pięć pracowni komputerowych. Branża IT rozwija się tak dynamicznie, że przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technik informatyk wiążę się z koniecznością nieustannego doposażania i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły, która musi spełniać wymogi stawiane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Unowocześnianie bazy dydaktycznej powoduje, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych są lepiej przygotowani do pracy w branży IT. Wkraczają w życie zawodowe z dużym bagażem wiedzy i umiejętności, pozwalającym im konkurować z absolwentami innych techników informatycznych.

sala28 1sala28 3sala28 6sala28 7sala28 8

Podziękowanie za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych

Opublikowano .

Na Sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 lutego b.r. Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ciechanowie Ppłk. Krzysztof Futyma wręczył okolicznościowe medale Staroście - Jerzemu Rzymowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie - Witoldowi Lemańskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie- Adamowi Dobrosielskiemu.

Okolicznościowe medale zostały wykonane z okazji ubiegłorocznej 100 – letniej rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Są podziękowaniem za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych.

IMG 0127IMG 0129

IV Sesja Rady Powiatu Żuromińskigo

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2019r. odbyła się zwyczajna IV Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Panią Alicję Ewę Gajewską.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu Żuromińskiego.
 6. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia biurowego położonego w budynku przy Placu Józefa Piłsudskiego 4 w Żurominie na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żuromińskim na lata 2019 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2018.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2018.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 20. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2018 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.            

IMG 0122IMG 0123IMG 0124IMG 0125IMG 0126IMG 0130IMG 0131