20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Gotowanie w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Uczniowie kl. III- II SSPdP przygotowali danie obiadowe - kotlety mielone, mizerię z ogórków i ziemniaki 🍛 Wszyscy sprawnie współdziałali wykonując przydzielone prace.
Danie było smaczne 😊 Galeria zdjęć w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2428200467239746/2428199570573169/?type=3&theater

PCPR w Żurominie

Opublikowano .

csm_main_logo_mobile_16fc3ad505.png

Program finansowany ze środków PFRON

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I (Obszary A – D) – od 15.05.2019 r. do 31.08.2019 r.,

Moduł II – od 10.03.2019r. do 31.03.2019r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)

                   od 01.09.2019r. do 10.10.2019r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

„VI Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego”

Opublikowano .

1 maja 2019 roku odbył się „VI Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego”.
Uroczystego otwarcia Memoriału dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mirosław Różański przy udziale Szymona Dudkiewicza Prezesa Sekcji Brydżowej w Żurominie.
Turniej był otwarty, więc brali w nim udział także zawodnicy z Ciechanowa, Brodnicy, Torunia, Bydgoszczy, Wąbrzeźna, Płocka, Sierpca, Rypina, Działdowa i innych miejscowości.
Frekwencja, jak zwykle, była wysoka. W zawodach wzięło udział 34 pary.
Zawodnicy mieli doskonałe warunki do gry, w czym zasługa kierownictwa szkoły, które przychylnie patrzy na nasz turniej i z tego względu należą się podziękowania dla Panów, Wojciecha Gralewskiego i Dominika Stopczyńskiego.
Były też słodycze ufundowane przez cukiernię „Rosario” Pana Zielińskiego, który corocznie wspomaga brydż żuromiński.
Zawody wygrała para z Działdowa, panowie: Mariusz Krzemieniewski i Janusz Marszałkiewicz.
Najlepsza para z Żuromina: Marian Kalinowski i Tadeusz Wiśniewski zajęła siódme miejsce.
Jak co roku, dla najlepszej pary brydżowej z Żuromina, nagrodę ufundowała żona Andrzeja, Pani Teresa Rutowska.
Ciepłe słowa podziękowania należy skierować do sponsorów, bez których turniej nie miałby takiej oprawy i znaczenia, a mianowicie:
Starostwo Powiatowe w Żurominie, Bank Spółdzielczy w Żurominie, Spółdzielnia Mleczarska
w Sierpcu O/Żuromin, Żuromińskie Centrum Kultury, Cukiernia Rosario Pana Kazimierza Zielińskiego, Firma DOMEX Pana Lecha Zmarzłego oraz Firma Paliwowa Pana Ryszarda Domżalskiego z Lutocina.

Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Żuromińskkiego.

P1000021P1000022P1000023P1000024P1000032P1000034P1000035P1000036P1000040P1000046P1000063P1000065P1000066

Zawody Spławikowe o Puchar Czystej Wkry

Opublikowano .

5 maja 2019 roku nad rzeką Wkrą w Poniatowie odbyły się „Zawody Spławikowe o Puchar Czystej Wkry” pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego.  O godzinie 7 zawodnicy zebrali się na łowisku. Po sprawdzeniu listy zawodników, którzy zgłosili się na zawody wędkarskie odbyło się losowanie stanowisk. Następnie zawodnicy udali się na stanowiska połowu. Tam odbyło się sprawdzanie zanęt, a następnie nęcenie i o godzinie 9:30 przystąpiono do połowu. Połów zakończono o godzinie 13:00 by następnie rozpocząć ważenie złowionych ryb. O godzinie 14-tej zaplanowano obiad. Po posiłku o godzinie  15 ogłoszono wyniki zawodów i wręczono zwycięzcom nagrody w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Nagrody ufundowane przez Powiat Żuromiński wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Różański. Zawody zakończyły się o godzinie 16-tej.

W zawodach udział wzięło łącznie 7 drużyn z kół PZW z terenu powiatu oraz spoza terenu powiatu żuromińskiego, złożonych łącznie z 21 zawodników. Największą rybę  złowił Filip Falkiewicz z Koła PZW w Żuromin II. Najmłodszym zawodnikiem został Miłosz Bochenek reprezentujący Koło PZW Żuromin II.

Klasyfikacja indywidualna:

 1. Mateusz Lipski – koło PZW Żuromin
 2. Tomasz Żegliński – koło PZW Nidzica
 3. Cezary Wyrzykowski – Koło PZW Radzanów

Klasyfikacja drużynowa:

 1. Koło PZW Żuromin II
 2. Koło PZW Lubowidz
 3. Koło PZW Radzanów

Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Żuromińskiego

IMG00000IMG00001IMG00003IMG00004IMG00005IMG00006IMG00008IMG00009IMG00010IMG00011IMG00012IMG00013IMG00015IMG00019IMG00022IMG00023IMG00024IMG00027IMG00028IMG00029IMG00030IMG00031IMG00032IMG00039IMG00042IMG00043IMG00045IMG00046IMG00049IMG00050IMG00052IMG00053IMG00055IMG00056IMG00058IMG00060IMG00061IMG00064IMG00067IMG00068IMG00071IMG00074IMG00083