20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Erasmus + w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Opublikowano .

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie uzyskał 92% punktów w konkursie projektów Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. Przygotowany przez szkołę projekt znajduje się na 217 miejscu na 1035 wszystkich. W ramach projektu pt. „Mobilni w Europie - uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji” na dwutygodniowe praktyki do Grecji wyjedzie 60 uczniów z zawodów technik informatyk i technik handlowiec. Projekt będzie trwał 12 m-cy, a podczas jego trwania uczestnicy wyjadą na praktyki do greckich przedsiębiorstw. Dla zawodu technik informatyk będą to: Olympia Electronics S.A,, STEM Robotics - Larissa, czy Computer Software and Hardware Service “Ghoutas”-Platamonas, dla zawodu technik handlowiec: Beverages distribution “KOUTALIAS ATH”, Chamber of Larrisa Prefecture.Praktyki będą odbywać się w przedsiębiorstwach, które doskonale korelują z wykształceniem uczniów naszej szkoły podnieść dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe – poszerzone o wymiar ponadnarodowy. Współpraca w międzynarodowym środowisku będzie doskonałą szansą na zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy uczniów, określenia, przez nich, ich mocnych i słabych stron oraz wytyczenia przyszłych celów i kierunków działań. Językiem komunikatywnym będzie j. ang. Tym samym wyjazd będzie możliwością weryfikacji własnych zdolności językowych oraz sprawdzenia samego siebie w konieczności zmierzenia się z barierą językową. Wartość projektu to 116202 euro. Obecnie szkoła przygotowuje się do realizacji w/w zadania. Trwają prace przygotowawcze do rekrutacji.


Wojciech Smoliński
Dyrektor ZSP w Żurominie

Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego.

Opublikowano .

W dniu  14 czerwca br. w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania  XX Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego oraz wręczenie nagród dla laureatów ww. Konkursu.

Nagrody dla laureatów Konkursu  Ekologicznego zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Kuczbork Osada oraz Nadleśnictwo Lidzbark. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu – Mirosław Różański, Starosta Żuromiński  - Jerzy Rzymowski, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Żurominie - Pani Zofia Dobies, przedstawiciele Urzędów Gmin: Pani Joanna Mazurowska – Urząd Gminy i Miasta w Żurominie oraz Pani Joanna Lorkowska – Urząd Miasta i Gminy Bieżuń oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły - Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pan Tomasz Gadomski.

Uroczystość wręczania nagród zakończyła się wspólnym ogniskiem.

IMG 1535IMG 1538IMG 1539IMG 1544IMG 1546IMG 1547IMG 1548IMG 1550IMG 1551IMG 1553IMG 1556IMG 1558IMG 1562IMG 1564IMG 1568IMG 1570IMG 1574IMG 1576IMG 1579IMG 1582IMG 1585IMG 1586IMG 1588IMG 1591IMG 1594IMG 1597IMG 1599IMG 1602IMG 1605IMG 1607IMG 1609

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca”

Opublikowano .

12 czerwca 2019 roku w Instytucie Cervantesa w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 22 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca” zorganizowanego przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie fotograficznej autorstwa podróżnika i fotografika Ryszarda Sobolewskiego, ukazującej zwyczaje związane z tradycją obchodów Święta Słońca, w języku keczua nazywanego Inti Raymi oraz wystawie fotogramów ze zbiorów Ambasady Peru w Polsce, prezentującej słynną Inkaską Drogę Królewską - rozległy system dróg dawnego Imperium Inków wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, których otwarcie odbyło się 5 marca 2019r.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Peru w Warszawie Pana Alberto Salasa Barahony, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści z Bieżunia, Warszawy, Mławy oraz Bogurzyna wraz z opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości. Podczas spotkania Bogusława Trojanowska wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski powitali zebranych oraz przybliżyli intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzowi za zaproszenie, wszystkim uczestnikom za udział oraz pogratulowali laureatom ich pięknych prac. W skład delegacji weszli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski.

Głos zabrali również: Ambasador Alberto Salas Barahona, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Peru, jego tradycji i kultury, pogratulował laureatom ich artystycznego talentu oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański również dołączyli się do gratulacji i podziękowań.

Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez Ambasadora Peru w Warszawie, firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Ambasadora, wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Starostę oraz Burmistrza. W pięciu kategoriach wiekowych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W kat. 5-6 lat:

I miejsce – Agata Czachorowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu
II miejsce – Wenneke Poepjes z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu
III miejsce – Agata Bartnikowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Lena Ankiewicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Magdalena Szulecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – nie przyznano

W kat. 7-9 lat:

I miejsce – Barbara Jakubowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

II miejsce – Anna Lewandowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

III miejsce – Marta Grablewska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Aleksandra Nadolska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Amelia Fafińska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Lena Siemianowska z Pracowni plastycznej w Mławie

W kat. 10-12 lat:

I miejsce – Antonina Nadratowska z Pracowni plastycznej w Mławie
II miejsce – Joanna Paszko z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie
III miejsce – Zuzanna Chmielewska z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Amelia Rybicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Miłosz Wronko ze Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Wyróżnienie – Maja Langowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

W kat. 13-15 lat:

I miejsce – Amelia Dworznicka ze Szkoły Podstawowej w Bogurzynie
II miejsce – Nadia Perdion z Pracowni plastycznej w Mławie
III miejsce – Sylwia Modzelewska z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Irmina Kądrzycka z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Julia Szczęsna z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

Wyróżnienie – Aleksandra Jakubowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

W kat. 16-19 lat:

I miejsce – Lena Zasina z Pracowni plastycznej w Mławie
II miejsce – Patrycja Szulecka z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
III miejsce – Julia Roniewicz z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie

Wyróżnienie – Kiara Saghateljan ze Szkoły Podstawowej nr 365 im. W. Zawadzkiego w Warszawie

Wyróżnienie – Zuzanna Tylicka z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mławie

Wyróżnienie – Joanna Willenberg z Gimnazjum Katolickiego w Mławie

Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami oraz słodkim, peruwiańskim poczęstunkiem.

Ambasador Barahona zaprosił również organizatorów konkursu do zaprezentowania wystawy podczas obchodów Święta Narodowego Peru w dniu 28 lipca w Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom za ufundowanie poczęstunku oraz wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości.

DSCF0188DSCF0193DSCF0221DSCF0224DSCF0242DSCF0259DSCF0276DSCF0290DSCF0292DSCF0295DSCF0297DSCF0305DSCF0306IMG E6114IMG E6119

Utrudnienia w ruchu

Opublikowano .

Starosta Żuromiński informuje mieszkańców miasta Żuromin oraz miejscowości Poniatowo, Brudnice, Bądzyn i Nowe Konopaty o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z  organizacją X Powiatowego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019r. w godz. 10.00 – 17.00 na trasie Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Dziwy – Nowe Konopaty – Dziwy – Bądzyn – Brudnice – Poniatowo.

Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn

Opublikowano .

W wyniku pozytywnej oceny złożonego we wrześniu 2018r. do Wojewody Mazowieckiego w ramach naboru do Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wniosku Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4614W w m. Bądzyn”, realizacja ww. zadania objęta została dofinansowaniem w ramach nowego programu wsparcia przebudowy dróg lokalnych pn. Fundusz Dróg Samorządowych”.
Wartość zgłoszonego zadania wynosiła 2 382 347,89 zł a przyznane dofinansowanie wg wniosku aplikacyjnego – 1 191 173 zł. W chwili obecnej Powiat Żuromiński dokonał wyłonienia Wykonawcy Robót – Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin oraz Inspektora Nadzoru – Firma Projektowo–Usługowa „PROBUD”, Ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc. Poprzetargowa wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi – 1 447 442,36 zł, a zaktualizowana wysokość dofinansowania zostanie określona w umowie z Wojewodą Mazowieckim na poziomie 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych robót.
Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi w m. Bądzyn – odcinek drogi o długości 0,9 km – nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, oznakowanie pionowe i poziome. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizacja zadania w terenie i jego odbiór winna nastąpić do końca 2019r.
W dniu 11 czerwca 2019r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera wręczył przedstawicielom samorządów z subregionu ciechanowskiego symboliczne czeki na dofinansowanie zadań, dotyczących przebudowy dróg w ramach ww. Programu.
Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38447,Fundusz-Drog-Samorzadowych-promesy-dla-subregionow-ciechanowskiego-i-ostroleckie.html

Promesy FDS - Badzyn.jpg

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Karniszyn – Kobyla Łąka

Opublikowano .

W dniu 22 maja 2019r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”, w wysokości 249 000,00 zł od w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Inwestycja ta zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,45 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.
Informacje dotyczące zadań, finansowanych przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ciechanowskim dostępne są na stronie
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7239,blisko-4-7-mln-zl-na-drogi-dojazdowe-do-gruntow-rolnych-w-subregionie-ciechanowskim.html

4633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 14633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 24633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 34633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 44633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 54633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 6

7 czerwca 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 7 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Porządek obrad Sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń
  o powierzchni 178,32 m² przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń biurowych oraz dwóch garaży położonych przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2018.
 18. Podjęcie Apelu kierowanego do władz gmin z terenu powiatu żuromińskiego
  w sprawie podjęcia działań wsparcia finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na rok 2020.
 19. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.          

IMG 1530IMG 1531IMG 1532IMG 1533