20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA

Opublikowano .

29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ( PONIEDZIAŁEK ) o godz. 14.00 ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/251/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/285/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 8553IMG 8554IMG 8555IMG 8556IMG 8557IMG 8569IMG 8573IMG 8579IMG 8588IMG 8599IMG 8603IMG 8607IMG 8610IMG 8612IMG 8619IMG 8623IMG 8627IMG 8632IMG 8636IMG 8641IMG 8643IMG 8645IMG 8646IMG 8647IMG 8648IMG 8649IMG 8650IMG 8652IMG 8661Przewodniczący Rady

XVI Turniej Warcabowy o Puchar Starosty Mławskiego

Opublikowano .

18.10.2018r. – dwoje uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie reprezentowało placówkę na XVI Turnieju Warcabowym o Puchar Starosty Mławskiego organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie.

20181018 10094020181018 10290020181018 12461120181018 125759

Konkurs kulinarny” Tak smakuje jesień”

Opublikowano .

         W dniu 17.10.2018 r. uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie wzięli udział w Konkursie Kulinarnym „Tak smakuje jesień” połączonym z Dniem Żywności. Podczas konkursu podopieczni mogli wykazać się swoimi umiejętnościami zdobytymi podczas treningu kulinarnego.

DSC 0055

Wystawa prac Rafała Szulc

Opublikowano .

         W dniu 16.10.2018 r. uczestnicy wraz z instruktorami terapii zajęciowej wyszli do Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie na wystawę „malarstwo jednego obrazu” i rzeźby Rafała Szulca „profil zamknięty w czasie”.

DSC 0026 2

„Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” – zakończona

Opublikowano .

Dnia 17.10.2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie Stadionu Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie". Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 334 328 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 600 000 zł -Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej ("Orliki Lekkoatletyczne") Edycja 2017.  

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w następującym zakresie rzeczowym: budowa 4-torowej bieżni okrężnej o długości 333,33 m i nawierzchni z poliuretanu, budowa 4-torowej bieżni prostej do biegów na dystansie 110 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, budowa skoczni do skoku wzwyż, budowa rzutni do pchnięcia kulą, budowa skoczni do skoku w dal, zakup sprzętu lekkoatletycznego, modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 45,0 x 90,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej, montaż piłkochwytów, wykonanie drenażu i systemu nawadniającego obiektu, budowa trybun, montaż ogrodzenia.

IMG 8325IMG 8329IMG 8332IMG 8335IMG 8336IMG 8338IMG 8341IMG 8343IMG 8345IMG 8351IMG 8352IMG 8357IMG 8359IMG 8363IMG 8365IMG 8367IMG 8371IMG 8373IMG 8374IMG 8375IMG 8376IMG 8377IMG 8378IMG 8379IMG 8380IMG 8381IMG 8382IMG 8383IMG 8385IMG 8387IMG 8391IMG 8394IMG 8395IMG 8396IMG 8397IMG 8398IMG 8399IMG 8401IMG 8403

Dzień Edukacji Narodowej i 45-lecie powstania ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

          W dniu 15.10.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyła się uroczystość 45-lecia szkoły połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Na zaproszenie dyrekcji do szkoły przybyli licznie zaproszeni goście: starosta żuromiński, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy absolwenci, przedstawiciele powiatowych i gminnych instytucji. Na początku głos zabrał dyrektor Czarek Ossowski. Dyrektor przedstawił krótko historię szkoły od dnia jej powstania 3.09.1973r. do dnia dzisiejszego. Wręczono podziękowania za zaangażowanie i wkład włożony w rozwój szkoły byłym dyrektorom, wicedyrektorom, kierownikom praktycznej nauki zawodu oraz staroście żuromińskiemu Jerzemu Rzymowskiemu. Pad dyrektor wspomniał również o wielkim nieobecnym Franciszku Lipercie, który był założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły. Minutą ciszy uczczono jego pamięć oraz pamięć wszystkich nieżyjących pracowników.
       Serdeczne życzenia, podziękowania i kwiaty otrzymała pani Jadwiga Siatkowska, najstarsza emerytowana nauczycielka, współzałożycielka szkoły. W związku z tym, że pani Jadwiga obchodziła w tym dniu imieniny odśpiewano ,, Sto lat’’ dla jubilatki, która nie kryła wzruszenia.
Pan dyrektor wręczył również Nagrody z okazji DEN pracownikom ZSP.
        Po przemówieniu dyrektora głos zabrał starosta Jerzy Rzymowski, który nagrodził nauczycieli: panią Beatę Mazur – Lech i panią Ewelinę Wawszczak, złożył serdeczne życzenia społeczności szkolnej na ręce dyrektora przekazał prezent w postaci czeku.
        Serdeczne życzenia złożyli również prezes ZNP pani Marzena Więckowska, Kierownik MODR pan Adam Witkowski, a w imieniu absolwentów przemówił pan Tomasz Karolewski.
        Po części oficjalnej wystąpiła młodzież ZSP przygotowana przez pana Marcina Przywitowskiego, panią Małgorzatę Żydlewską i pana Mateusza Stopczyńskiego.
        Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy OSP Zielona pod kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Banacha.
        Dziękujemy wszystkim za przybycie, za miłe słowa i życzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

DSC 0433DSC 0453DSC 0483DSC 0490DSC 0496DSC 0518DSC 0519DSC 0571DSC 0576DSC 0578DSC 0600DSC 0713DSC 0721

Medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Opublikowano .

Medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dnia 12 października 2018 roku Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył kolejne medale wydane przez Powiat Żuromiński z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Medale otrzymali mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego, którzy złożyli wnioski do Starostwa Powiatowego w Żurominie w wyznaczonym terminie.

Gmina Kuczbork Osada:

 1. Pani Olszewska Elżbieta
 2. Pani Malanowska Elżbieta
Gmina Lubowidz:

 1. Pan Kowalski Hubert
 2. Pani Kowalczyk-Lisińska Anna
 3. Pani Krakowska Zofia
 4. Pani Liszewska Justyna
 5. Pan Pawlak Witold
 6. Pani Potorska Barbara
 7. Pani Werner Teresa
 8. Pan Zieliński Michał
Gmina Lutocin:

 1. Pan Jankiewicz Janusz
 2. Pan Rosiak Ireneusz
 3. Pan Skolmowski Leszek
Gmina Siemiątkowo:

 1. Pan Zielumski Ryszard
 2. Pan Kwasiborski Witold
 3. Pani Matuszyńska Jadwiga
 4. Pan Kozłowski Marian
 5. Pan Korytowski Henryk
 6. Pan Zwierzchlewski Janusz
 7. Pani Radomska Teresa
 8. Pan Ronkiewicz Stanisław
 9. Pan Kostrzelewski Piotr
Gmina i Miasto Żuromin:

 1. Pan Rogoziński Jerzy
 2. Pani Ganczarek Justyna
 3. Pan Bucholski Jerzy
 4. Pan Gulczyński Piotr
 5. Pani Romejko Anna
 6. Pani Sobieraj Beata
 7. Pan Mync Wojciech
 8. Pan Rynkowski Henryk
 9. Pani Romańska Dorota
 10. Pani Nawotka Iwona
 11. Pani Szymańska Małgorzata
 12. Pani Ejnik Anna
 13. Pan Falkiewicz Aleksander
 14. Pani Krawczyk Bożena
 15. Pani Karasiewicz Agata
 16. Pani Mrozowska Małgorzata
 17. Pani Gutowska Krystyna
 18. Pani Czaplejewicz Anna
 19. Pan Marciniak Mirosław
 20. Pani Bugowska Wanda
 21. Pani Talarek Barbara
 22. Pani Szynkiewicz Zofia
 23. Pani Bieg Mirosława
 24. Pani Filipska Agnieszka
 25. Pan Sznyter Krzysztof
 26. Pani Pepel Henryka
 27. Pani Czyżyk Agnieszka
 28. Pan Wrzosek Artur

IMG 8296IMG 8300IMG 8301IMG 8303IMG 8306IMG 8308IMG 8310IMG 8312IMG 8314IMG 8315IMG 8322