pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w  Żurominie od 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adresy , telefony kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danego wydziału.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem Wydziału.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 65 72 710 lub 23 65 33 257.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

apel koronawirus
Żuromin6

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

 1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
 2. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837
 3. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019 – 2020 z ramienia Wykonawcy jest:

Mechanika Pojazdowa
Zbigniew Jarzynka - BLUETRANS
ul. W. Witosa 98, 09- 300 Żuromin
tel. kom. : 509 408 877 - Jarzynka Zbigniew

 1. 1.Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2019 z dnia 30.10.2019r. - § 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobowm w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 5/2019 z dnia 30.10.2019r. - § 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.
pdfAktualizacja_planu_zimowego_2019-2020.pdf460.88 KB

Akt powołania na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akt powołania na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Panu Wojciechowi Sobiechowi.

Tym samym następuje reaktywacja działania Społecznej Straży Rybackiej na naszym terenie.

IMG 3069

Fotorelacja z XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im . Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

25 listopada, w 119 rocznicę urodzin Poety, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego, zorganizowanego pod patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście, m.in. starosta Jerzy Rzymowski, burmistrz Andrzej Szymański, przedstawiciel delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Józef Kaliński, przedstawiciel  dyrektora Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wizytator Natalia Januszkiewicz,  przeze Związku Szlachty Polskiej Michał Korsak, prezes ZNP Oddział Żuromiński Marzena Więckowska, dyrektor  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu Maria Rudzińska, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska,  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin,  Tadeusz Rogowski Łowczy Koła Myśliwskiego Łabędź w Bieżuniu, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Bieżunia i okolic. Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Szkoły Podstawowej w Bieżuniu wiązankę, która w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert  w wykonaniu Anny Thun  przy akompaniamencie Tomasza Pawłowskiego, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom. Zebrani wysłuchali utworów m.in Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Stefana Kisielewskiego.  Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu. Poprzedziły  ją:  odczytanie listu  gratulacyjnego od Adama Struzika  Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz życzenia i gratulacje od Jana Rzeszotarskiego, dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego oraz Andrzeja Szymańskiego  burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz podsumowanie pracy zespołu jurorskiego przedstawione przez Małgorzatę Kraśniewską.

Jury w składzie: Marek Janusz Piotrowski,  Małgorzata Kraśniewska, Wojciech Gęsicki oraz Jerzy Piotrowski podczas obrad w dniu 11 listopada wyłoniło dwunastkę Laureatów nagradzając ich odpowiednio nagrodami i wyróżnieniami. Z nadesłanych 104 zestawów wierszy, osiem nie spełniało wymogów Regulaminu  Konkursu i nie zostało poddane ocenie Jury.

W Kategorii I – 6-12 lat (oceniono 33 zestawy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:                  I Nagrodę otrzymała Łucja Lorkowska ze  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie za zestaw wierszy, II Nagrodę – Bartosz Zachara z Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie za wiersz „Raniące, ko(l/ń)ce”, III Nagroda przypadła w udziale  Magdalenie Budzyńskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie za wiersz „Walizka”. W tej kategorii  Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymały: Natalia Paluszewska z Zespołu Szkół w Lutocinie za zestaw wierszy oraz Kamil Sadowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zieluniu za wiersz „Przyroda miłością”.

W kategorii II – 13 -30 lat ( oceniono 63 zestawy wierszy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: I Nagrodę –  Annie Marii Kobylińskiej, studentce Uniwersytetu Warszawskiego za zestaw wierszy, II Nagrodę otrzymała Dominika Żochowska z  XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie, za zestaw wierszy, III Nagrodę odebrała Marianna Aniela Sokołowska Ciszewska ze  Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” za zestaw wierszy. Cztery równorzędne wyróżnienia  otrzymali: Maria Mrzygłód ze Szkoły Podstawowej  Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim za wiersz „Jesienny wieczór”, Amelia Marcinkiewicz z Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za wiersz „Kamienie”, Jakub Spychała z Żuromina za wiersz „Blitzkrieg” oraz Andrzej Jagiełłowicz z  Warszawy za zestaw wierszy.

Miłą niespodzianką przygotowaną na koniec spotkania było wystąpienie Romana Kochanowicza dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wiele lat najbliższego współpracownika Stefana Gołębiowskiego, który zaprezentował kilka Jego wierszy, a także zapowiedział wystąpienie wokalno - muzyczne duetu  z opinogórskiego muzeum: Angeliki Wójcickiej i Igora Krajewskiego, które zakończyło część oficjalną Gali.

Po wspólnej fotografii uczestnicy spotkania zaproszeni zostali przesz organizatorów na regionalny poczęstunek oraz  tradycyjny tort okolicznościowy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Patronom Konkursu oraz  fundatorom nagród: Starostwu Powiatowemu w Żurominie, Akademii Humanistycznej w Pułtusku,  Państwu  Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom,  Andrzejowi Szymańskiemu – Burmistrzowi  Miasta i Gminy Bieżuń,  Delegaturze w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Marii Rudzińskiej – prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu. Dziękujemy również naszym Partnerom: firmie Cedrob S.A.,  Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom, Marii Rutkowskiej, firmie JM Lotus, Krystynie Lejman, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, firmie Złota Kurka S.A. oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

DSCF0540DSCF0552DSCF0610DSCF0614DSCF0660DSCF0671DSCF0680DSCF0786

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo

Opublikowano .

W dniu 25 listopada 2019r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi – odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 2 638 038,37 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania ze strony Wojewody Mazowieckiego w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Żuromin, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę drogi – od końca miejscowości Dębsk, przez Nadratowo do drogi na Ługi, na odcinku liczącym blisko 2,66 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Nadratowo oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019, natomiast większość robót drogowych, wraz z finasowaniem i rozliczeniem przewidziana jest na rok 2020.

Zadanie przewidziane do realizacji na 2020r. stanowi kontynuację przebudowy ciągu drogowego, prowadzącego od Olszewa do granicy powiatu. W 2014r. ze środków własnych powiatu żuromińskiego dokonano przebudowy tej drogi na odcinku od Olszewa do początku m. Dębsk – o długości ok. 2 km. Natomiast w 2017r. w ramach w ramach rządowego programu rozwoju sieci dróg lokalnych pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wykonano przebudowę odcinka drogi w m. Dębsk w kierunku Nadratowa - od km 2+216,00 do km 5+200,00 – o długości ok. 3 km.

IMG 3064IMG 3066IMG 3067

„Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”

Opublikowano .

20 listopada 2019 r. gościem Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie był Marcin Meller – historyk, dziennikarz, prezenter, podróżnik, współautor (z Anną Dziewit-Meller) książki o Gruzji.
Przybyli na spotkanie sympatycy i czytelnicy pana Marcina z uwagą i ogromnym zainteresowaniem wysłuchali fascynujących opowieści o tym pięknym kraju.
Gość o Gruzji mówi - ,,Nie jestem znawcą, ale miłośnikiem”. Licznie zgromadzona publiczność na pewno po spotkaniu stwierdziła zupełnie coś innego. Swoimi opowieściami o przeżytych przygodach, ale również codziennym życiu Gruzinów, barwnymi anegdotami zapewne zachęcił słuchaczy do podróży.
Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze. Na koniec każdy chętny mógł zrobić sobie zdjęcie z naszym gościem oraz otrzymać dedykację w książce autora. 

35101216424677