20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Opublikowano .

Starosta Żuromiński
zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
Od 2019 roku zmieniły się zasady dostępności do darmowych porad prawnych. Obecnie z porad mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złożą pisemne oświadczenie w tym zakresie, a także kobiety w ciąży oraz osoby, które są członkami zarządu koła gospodyń wiejskich. Na terenie powiatu żuromińskiego działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt nr 1 znajduje się w Żurominie, przy ul. Lidzbarskiej 27 w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Radca prawny   lub adwokat przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Punkt nr 2 znajduje się w lokalach gminnych naszego powiatu, dostępny jeden dzień w niżej wymienionych gminach:    

- poniedziałek – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku Osadzie,

- wtorek - w Urzędzie Miasta i Gminy w Lubowidzu,

- środa - w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu,

- czwartek – w Urzędzie Gminy w Lutocinie,

- piątek – w Urzędzie Gminy w Siemiątkowie.

Radcowie prawni przyjmują w godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie nr 2 świadczona jest także pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr (23) 657 34 00 wew. 39 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie: bip.zuromin-powiat.pl, zakładka bezpłatna pomoc prawna.

Narodowe Czytanie 2019 - informacja

Opublikowano .

Para Prezydencka wybrała osiem polskich nowel, które będą lekturą tegorocznej, 8. edycji Narodowego Czytania.

 Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie to :

 • Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 • Dym – Maria Konopnicka
 • Katarynka – Bolesław Prus
 • Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 • Orka – Władysław Stanisław Reymont
 • Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 • Sachem – Henryk Sienkiewicz
 • Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

Zapraszamy serdecznie chętnych to udziału w Narodowym Czytaniu 2019, które odbędzie się w sobotę 7 września 2019 r.

--
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

narodoweczytanie800.jpg

IV edycja Powiatowego Konkursu

Opublikowano .

W dniu 15 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu, pod honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Rady Rodziców Liceum, odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych oraz podstawowych.

W konkursie udział wzięło osiem 4-ro osobowych drużyn z gimnazjów oraz szkół podstawowych: w Bieżuniu, Żurominie - Szkoła nr1, Siemiątkowie, Zielonej, Lubowidzu, Przeradzu Małym, Lutocinie oraz Zieluniu. Konkurs obejmował trzy konkurencje językowe z angielskiego oraz niemieckiego. Zadania konkursowe polegały na:

 1. nagraniu krótkiego filmu lub wykonaniu prezentacji multimedialnej w języku obcym pt. „Jeden dzień w Londynie” lub „Jeden dzień w Berlinie”
 2. rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego,
 3. odpowiedzi na pytania w ramach przygotowanego quizu dotyczącego wiedzy nt. państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych

Zwycięzcą konkursu została drużyna z Zespołu Szkół w Zielonej, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie a trzecie miejsce uczniowie z Zespółu Szkół z Lubowidza. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, Radę Rodziców LO w Bieżuniu oraz wydawnictwa językowe Oxford University Press i Pearson.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim.

Celem, który przyświecał naszej uroczystości było promowanie zainteresowania kulturą państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, rozwijanie zainteresowania językami obcymi wśród uczniów szkół gimnazjalnych podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, jak również integracja oraz promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego.

 DSC3398 DSC3411

Konferencja „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”

Opublikowano .

15 marca 2019 r. w Restauracji Atmosfera w Żurominie odbyła się III Konferencja „Powiat Żuromiński bliżej mieszkańców” skierowana do sołtysów z powiatu żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad konferencją objął Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ponad 100 sołtysów z terenu powiatu żuromińskiego oraz około 30 zaproszonych gości.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski w swoim przemówieniu podsumował działania, które były realizowane w roku 2018, a następnie przedstawił plany i zamierzenia na rok 2019 i lata następne, w szczególności sprawy dotyczące budowy i remontów dróg w poszczególnych gminach. Jak zawsze podkreślił fakt, iż inwestycje te planowane
i wykonywane są z myślą o mieszkańcach i mają na celu zaspokajać ich potrzeby przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższych standardów.

W stronę sołtysów popłynęły życzenia z okazji ich święta, które obchodzone jest 11 marca. W związku z faktem, iż rok 2019 jest rokiem wyborów osób pełniących funkcję sołtysa, Starosta podziękował za współpracę dotychczas piastującym tę funkcję oraz powitał nowych. Starosta śladem lat ubiegłych zwrócił uwagę na znaczącą rolę sołtysów w aktywizacji środowisk lokalnych powiatu żuromińskiego.

Następnie kolejno głos zabrali Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pan Andrzej Długołęcki Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Społecznej Pomocy – Lokalna Grupa Działania, Pan Jarosław Kalinowski Europoseł, Pani Renata Drążewska Dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie, Pan Adam Witkowski kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żurominie oraz Pan Józef Stankiewicz radny powiatowy.

Wszyscy mówcy w swoich wystąpieniach podnosili sprawy ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa jako łącznika organów władzy samorządowej z mieszkańcami sołectw.

IMG 0251IMG 0265IMG 0266IMG 0267IMG 0268IMG 0269IMG 0270IMG 0271IMG 0272IMG 0283IMG 0286IMG 0287IMG 0291IMG 0308IMG 0314IMG 0326IMG 0327IMG 0333IMG 0334IMG 0338IMG 0348IMG 0352

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte

Opublikowano .

W dniu 14 marca br. o godz. 11:00 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w kategoriach szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło łącznie 35 uczniów z gmin powiatu żuromińskiego. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie.

Akademia Niepodległości - wykład „Walki z Ukraińcami. Orlęta Lwowskie”

Opublikowano .

13 marca 2019 r. w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miał miejsce kolejny wykład w ramach projektu - Akademia Niepodległości, który jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz bibliotekę dla uczniów klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie .
Tym razem dr hab. Piotr Szlanta – pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził prelekcję na temat walk wyzwoleńczych z Ukraińcami.

Galeria w załączonym linku:
http://www.biblioteka-zuromin.pl/index.php/item/442-akademia-niepodleglosci-wyklad-walki-z-ukraincami-orleta-lwowskie