20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Przekazanie kompletów ubrań specjalnych PPSP w Żurominie

Opublikowano .

7 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie  Jerzy Rzymowski -Starosta Żuromiński  przekazał  na ręce Komendanta  Adama   Dobrosielskiego i  Dariusza Stumskiego  Zastępca Komendanta Komendy  Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 8 kompletów ubrań specjalnych.
Zadanie Zakup ubrań specjalistycznych  dofinansowane w formie dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  27 000 ,00 zł.
IMG 3053IMG 3054IMG 3055IMG 3057WFOSiGW

Powiatowe Biegi Niepodległości 7 listopada 2019 r.

Opublikowano .

Dnia 7 listopada 2019 r. na stadionie miejskim w Żurominie odbyły się Powiatowe Biegi Niepodległości. Zawody zostały zorganizowane przez Radę M-G LZS w Żurominie, Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Orlik w Żurominie, Żuromińskie Centrum Kultury  w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim. 

W zawodach udział wzięło  około 200 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz z szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego.

Podczas zawodów odbyły się biegi na:
-dziewczęta i chłopcy klas V-VI i młodszych na 600m
-dziewczęta klasy VII - VIII na 800m
-chłopcy klasy VII – VIII na 1000m
-dziewczęta szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne na 1000m
-chłopcy szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne na 1400m.

Na każdego zawodnika czekała gorąca herbata i ciepły posiłek.

Laureaci I,II i III miejsca zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi.

72478548 460141567941178 8828476379835138048 n72711385 421055901854816 3078385962225500160 n74495626 540942553409368 3398058054489473024 n74692569 464681681065779 5915467282938593280 n74693313 1194727180697537 6151294814651416576 n74892364 758680927933369 5907780360925609984 n75137223 967634500263156 3008795290028212224 n75262269 757685128036001 1368753150353211392 n75407644 951404928570654 9176368443048329216 n76645622 591737521564756 7054472788563722240 n

Uroczystość wręczenia stypendiów oraz nagród dla najlepszych maturzystów

Opublikowano .


W dniu 31 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Uroczystość połączona była z wręczeniem nagród najlepszym maturzystom roku szkolnego 2018/2019 oraz wręczeniem Nagród Starosty Żuromińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody wręczali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Joanna Jucewicz-Morawska. Uroczystość miała na celu wyróżnienie osób, które swoją nauką, pracą, czy postawą pokazują, że wyrastają ponad przeciętność, że warto się uczyć i ciężko pracować. Taki był również cel przyjętego przez Radę Powiatu Żuromińskiego w 2012 roku Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Tegoroczni stypendyści i maturzyści wysoką średnią ocen, innymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi, artystycznymi i społecznymi, a także wynikami na egzaminie maturalnym pokazali, że programy wspierania edukacji mają sens. Warto je kontynuować
i rozwijać. Kluczem do sukcesu jest zatem zapał, „głód wiedzy” młodych ludzi oraz osobowość, wiedza, entuzjazm nauczycieli przy wymiernym zaangażowaniu rodziców w edukację i wychowanie swoich dzieci.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży za rok szkolny 2018/2019 otrzymali:

 1. Radosław Suwiński - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Joanna Dąbrowska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 3. Maria Łasińska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 4. Weronika Pawlak - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 5. Klaudia Wieczorek - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 6. Natalia Szczepkowska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Andżelika Kryszczak - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 8. Łukasz Lewandowski - uczeń Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 9. Marcelina Kaczorowska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 10. Monika Kowalczyk - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Podczas uroczystości wyróżniono również najlepszych maturzystów roku szkolnego 2018/2019, którzy swoimi osiągnięciami przyczyniają się do promocji oraz kreowania pozytywnego wizerunku szkół i powiatu żuromińskiego w zakresie wysokich osiągnięć edukacyjnych. Jak powiedział Starosta Żuromiński – szczególne powody do dumy może mieć w tym roku Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
Szczegółowa analiza dokonana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie wykazała bowiem, że uczniowie tej szkoły osiągnęli z egzaminu 
z matematyki na poziomie rozszerzonym średni wynik 61,76 %. Dało im to pierwsze miejsce wśród liceów w rejonie działania Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Osiem osób (jedna trzecia zdających) uzyskało wynik powyżej 90%.

Najlepsi maturzyści szkół prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Kamil Paluszewski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Jakub Wysocki – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 3. Jakub Jasiński – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Krzesimir Krzywda – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

W końcowej części uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Żuromińskiego osobom, którym nagrody te nie zostały oficjalnie wręczone podczas uroczystości szkolnych. Nagrody zostały wręczone: Panu Zbigniewowi Jakowskiemu - Wicedyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie, Pani Joannie Królikowskiej – nauczycielce Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie (w imieniu ww. list gratulacyjny odebrała Pani D. Ryszewska), Panu Andrzejowi Morawskiemu – nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie (w imieniu ww. list gratulacyjny odebrała Pani J. Jucewicz-Morawska).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

IMG 2993IMG 2995IMG 2996IMG 2999IMG 3004IMG 3005IMG 3007IMG 3008IMG 3010IMG 3013IMG 3017IMG 3018IMG 3020IMG 3021IMG 3023IMG 3024IMG 3025IMG 3028IMG 3032IMG 3033IMG 3035IMG 3036IMG 3037IMG 3039IMG 3041IMG 3042IMG 3044IMG 3046IMG 3048

XI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

 W dniu 30 PAŹDZIERNIKA 2019r. odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w Powiecie Żuromińskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

IMG 2984IMG 2985IMG 2986IMG 2987

Podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gołuszyn – Zgliczyn Pobodzy

Opublikowano .

W dniu 31 października 2019r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń – Drzazga”. – odcinek od km 8+740,00 do km 11+950,00. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 5 850 055,97 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – w wysokości 60% kosztów zadania, tj. ponad 3,5 mln zł, w tym 0,8 mln zł – w roku 2019 oraz ok. 2,7 mln zł – w roku 2020.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Bieżuń, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę na odcinku liczącym blisko 3,21 km – od końca m. Gołuszyn, przez Zgliczyn Pobodzy do granicy z powiatem mławskim, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Zgliczyn Pobodzy oraz oznakowanie pionowe i poziome. Część prac o wartości ok. 1 mln zł wykonana zostanie jeszcze w roku 2019, natomiast pozostały zakres robót (ok. 4,8 mln zł) – przewidziany został do realizacji i rozliczenia w 2020r.

IMG 2989IMG 2991