20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Opublikowano .

    Szanowni Państwo,

 Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania Państwu wyrazów szacunku i uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
 Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
 Dajecie Państwo nadzieję perspektywy na lepsze, godne życie, pomagacie odnaleźć sens codziennych zmagań. Widzicie biedę, chorobę, płacz, ludzkie tragedie i w obliczu tych nieszczęść jesteście silni dla siebie, a przede wszystkim dla Waszych podopiecznych. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.
 Życzę, by Państwa praca była źródłem satysfakcji, trud zauważany i doceniany, a Państwa zawód cieszył się jak największym zaufaniem społecznym. Dajecie Państwo uśmiech, siłę, wsparcie, życzę by to całe dobro wracało w postaci życzliwości ze strony Państwa podopiecznych oraz instytucji, z którymi współpracujecie.

z wyrazami  szacunku

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski

"Snycerstwo, czyli sztuka rzeźbienia"

Opublikowano .

 W dniu 20.11.2018r. uczniowie ZSS w Żurominie uczestniczyli w lekcja muzealnej "Snycerstwo, czyli sztuka rzeźbienia" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.🔨🗿

W trakcie spotkania uczniowie poznali etapy powstania rzeźb, narzędzia snycerza oraz oglądali rzeźby powstałe w drewnie.

Galeria zdjęć znajdują się w załączonym linku:

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2164311320295330/2164310413628754/?type=3&theater

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe w szkole i miejscu pracy

Opublikowano .

 W dniu 19.11.2018r w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie odbyła się pogadanka z najstarszym uczniami na temat  "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe w szkole i miejscu pracy". Pogadankę przeprowadził pan Grzegorz Zabłotny. W trakcie spotkania uczniowie omówili różne sytuacje niebezpieczne, które mogą ich spotkać w szkole i na stanowisku pracy, zapoznali się ze sposobami radzenia sobie z nimi oraz przypomnieli sobie numery alarmowe.

Galeria zdjęć na linku zamieszczonym poniżej:

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2162875420438920/2162874953772300/?type=3&theater

Rejon HPN Chłopców SPG Ciechanów 14.11.2018r.

Opublikowano .

LO Żuromin zajęło II miejsce w Rejonie Ciechanów w Halowej Piłce Nożnej Chłopców SPG. Zawody odbyły się w Ciechanowie dnia 14.11.2018 r.

Na fotografi poniżej:
Stoją od lewej: Jakub Karolewski (kapitan), Mateusz Dudek, Jakub Malinowski, Jakub Rudnicki, Robert Jesień, Paweł Olczak, Andrzej Morawski (opiekun). W przysiadzie od lewej: Michał Kowalczyk, Mateusz Wojtkowski, Daniel Stankiewicz, Kacper Szeluga oraz Artur Drążewski i Sebastian Nadolski.

PB140715PB140719

xls14.11.18r.xls34 KB

Wieczór autorski Hanny Szymborskiej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Opublikowano .

13 listopada 2018 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbył wieczór autorski pochodzącej z Trzask, a mieszkającej od wielu lat w Mrągowie, poetki Hanny Szymborskiej.
Sala wystaw czasowych bieżuńskiego muzeum wypełniła się miłośnikami poezji z Mławy, Ciechanowa, Żuromina, Sierpca i oczywiście Bieżunia. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, bieżuńscy seniorzy, a także koleżanki i koledzy Autorki z czasów szkolnych.
Spotkanie poprowadził kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski. Było ono świetną okazją do poznania twórczości Hanny Szymborskiej, jak i samej Autorki, która prezentowane przez siebie wiersze przeplatała opowieścią o korzeniach swojej twórczości, inspiracjach, zdradzając także kilka tajemnic swojego poetyckiego warsztatu.
Hanna Szymborska z wykształcenia humanistka, posiada również dyplom ekonomisty. Bierze udział  w warsztatach literackich, jest członkiem mrągowskiej grupy literackiej pod nazwą „Loża Literacka". Swoje utwory publikuje na literackich portalach internetowych, w prasie, antologiach zbiorowych, mając w swoim dorobku poetyckim pięć tomików indywidualnych. Prowadzi również stronę internetową www.szeptywiatru.pl, gdzie zamieszcza swoje wiersze.
Jest współautorką wydanych w 2013 roku: tomiku poezji „Pierścienie ognia" a także antologii „Do jutra". W 2014 roku zadebiutowała własnym tomikiem poezji  „W dłoniach nadziei...". Rok 2015 przyniósł kolejny tomik „Niepokorne trwanie”, a 2016 „Trzaska”. W kolejnym 2017 roku ukazał się tomik „Sinusoida liryczna”, a w 2018 „Mrągowskie liryki jesienne”.
Zebrani z wielkim zainteresowaniem i atencją wsłuchiwali się w prezentowane przez Autorkę wiersze. Jej pisana z serca poezja wzruszyła i ujęła przybyłych tego wieczoru do bieżuńskiego muzeum gości.
Na zakończenie Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej podziękował serdecznie Autorce za przybycie i zaprezentowanie swojej twórczości, wręczając kwiaty i wydawnictwa muzealne. Do podziękowań i życzeń włączył się też starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, który uhonorował Hannę Szymborską Medalem 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Spotkanie zakończyło się wpisami autografów i dedykacji do zakupionych tomików wierszy, indywidualnymi rozmowami z Autorką, a także wspomnieniami ze szkolnych lat.
Bieżuń miał zawsze szczęście do ludzi pióra. Począwszy od Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, poprzez Michała Ludwika Synoradzkiego w wieku XIX, Stefana Gołębiowskiego, Stanisława Dyksińskiego, Stanisława Ilskiego, czy Wiktora Mieszkowskiego w wieku XX, w kolejnym stuleciu dołącza do nich swoją twórczością również Hanna Szymborska.
Gratulujemy szczerze i serdecznie Autorce dotychczasowej twórczości, życząc kolejnych mądrych i pełnych przemyśleń utworów poetyckich, które znajdą się, mamy nadzieje w następnych zbiorach.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Piotrowski                                                                                                                                  

 DSCF9164DSCF9173DSCF9209DSCF9219DSCF9231

 

Odwiedziny redakcji Młodzieżowej Telewizji Internetowej TELEWIZJER

Opublikowano .

Zespół Szkół Specjalnych szczególnie chętnie realizuje działania, które inicjują uczniów. W odpowiedzi na duże zainteresowanie nowym projektem TELEWIZJER w dniu 16.11.2018r. uczniowie klasy II SSP i III/II SSPdP odwiedzili redakcję Młodzieżowej Telewizji Internetowej TELEWIZJER. Uczniowie mogli spróbować swoich sił jako prezenter, operator kamery, dźwiekowiec, czy oświetleniowiec w pierwszej telewizji żuromińskiej.🎞🎥📹

https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2158475440878918/2158473330879129/?type=3&theater

Quiz "Zdrowo i wesoło"

Opublikowano .

Najchętniej uczymy się poprzez zabawę, dlatego w dniu 15.11.2018r. w ZSS w Żurominie opiekunowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali quiz "Zdrowo i wesoło", w trakcie którego promowali zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. Uczniowie brali udział w licznych konkursach, rozwiązywali krzyżówki, degustowali i rozpoznawali warzywa i owoce po kształcie, smaku i zapachu oraz wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wszyscy byli bardzo aktywni, więc zostali  nagrodzenie owocową przekąską. 

https://www.facebook.com/zss.zuromin/?__tn__=kC-R&eid=ARB_pQbzrXhNYCbaYz8ECgEDE8HosJGcVyZlLeOKbyRFQ4Sw5YNCIl2jl7kJxXzazgSSzDKOPeGpLGW8&hc_ref=ARTjM0ABNj17TPop9U-XYpiLGvj5QdTR6QZ3GUG_RRnShaxg6C3V_4QnO1FKN1bUnaU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAR1BFnPlLqq3sAS-Ho_dDeleYtM7h4rnuuL3w5wWPjV8n4nvUW6vk7gH3sfSI8d59yGCTsq1i4Z9QZNTt9eO-9juJGWhqujLxXF6PtQaIi7B6Rj9QrnClEaro4_FWt6ESbr7klprrjJNAv-FqMqFYIIuL61fBnqjAs6fN0ojiIaC_ohvr_gyNqs98Q0Zm9R1d2BeSaR4JAB0iJ7QOuO0aAaAkzsX-dZ2RsH9UFVir2aW-atckAcMWIidIj_Ybt2cDzzyX7r4a7dFvJ-gm1CiqZSw4iFp5uLWXTuSF3nZ7FHfzdWTcfFOQkEaBQBmhsLVGd7e2BUquGjurTz20y5YDDNA

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu w m. Kobyla Łąka

Opublikowano .


Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+512,00 do km 3+512,00”.
W dniu 15 listopada 2018r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała prace za cenę brutto 1 482 110,16 zł.
Zadanie zakresem rzeczowym zadanie objęło rozbiórkę dotychczasowego przepustu w okolicach m. Kobyla Łąka (gmina Bieżuń) i budowę w jego miejsce obiektu mostowego a także na przebudowę odcinka drogi o długości 1,00 km.
Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 787 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Odbior most i droga Kobyla Laka 1Odbior most i droga Kobyla Laka 2Odbior most i droga Kobyla Laka 3