pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w  Żurominie od 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adresy , telefony kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danego wydziału.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem Wydziału.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 65 72 710 lub 23 65 33 257.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

apel koronawirus
Żuromin6

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku

Opublikowano .

41 Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W Nowym Mieście Lubawskim odbył się 41 Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży. Celem turnieju była popularyzacja szachów oraz integracja środowisk młodych szachistów. Startowało 77 miłośników „królewskiej gry”. Wśród nich byli także zawodnicy i zawodniczki z Żuromina.

Dziewczęta:
Weronika Milewska – I miejsce (kat. 2008-2005)
Sara Zakrzewska – III miejsce (kat. 2008 – 2005)

Chłopcy:
Rafał Spychalski – II miejsce (kat. 2008 – 2005)
Były medale, dyplomy, puchary, nagrody.

Ze sportowym pozdrowieniem
Ryszard Krzemieniewski
Koordynator Turnieju

Baza danych odpadowych

Opublikowano .

Od 16 grudnia ruszył internetowy wpis do rejestru BDO. Teraz nie wychodząc z domu, można dokonać rejestracji on-line.
Jak zalogować się do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość prezentuje film instruktażowy:  https://youtu.be/GFVAIjFGg54
System BDO jest dostępny pod adresem:  https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).
Uzyskanie dostępu do wskazanych powyżej pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.
Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

 • login – dziewięciocyfrowy numer rejestrowy
 • hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy podać aktualne hasło do Rejestru BDO.
W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki "wsparcie użytkownika". Znajdują się tam instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support
Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf
Sposób rozpatrzenie wniosków złożonych w formie papierowej:
od 16 grudnia 2019 r. odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym, loginie i haśle do logowania w Bazie BDO z adresu e-mail: „Powiadomienia Systemu BDO
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” obsługiwanego przez Ministra Klimatu, w formie wiadomości mailowej na podany Państwa adres mailowy we wniosku.
Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru BDO:

 • wcm.mazovia.pl w pkt 6.10
 • www.bdo.mos.gov.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
 • pomoc techniczna: 22 369 20 66
 • pomoc merytoryczna: 22 369 20 65
 • telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201
 • Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zadawanymi pytaniami przy wpisie do Rejestru BDO pod linkiem:  www.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja

Opublikowano .

W dniu 19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22 sierpnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 października 2019r.
 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 15 listopada 2019r.
 6. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego
  z dnia 4 grudnia 2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności
  i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński, a także warunków zwolnienia z tych opłat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu
  z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

16.1. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Zwiększenie  o kwotę 605 085 zł w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
16.2. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale niedopłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Przesunięcie kwoty 30 030 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf zakup usług pozostałych.
16.3. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody w 2020r.
16.4. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - z załącznika Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020 - wykreśla się pozycję 3 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk - Niechłonin - Kuczbork w miejsowości Nowa Wieś - kwota 380 205 zł.
16.5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu Sesji odbyło się spotkanie Wigilijne z udziałem Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żurominie, Dyrektorów/Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu żuromińskiego.

Na spotkanie przybyli Harcerze ZHP Żuromin z Panią Barbarą Lejeń z światełkiem betlejemskim oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej po kierownictwem Pani Katarzyny Wrzosek, którzy zaśpiewali kolędy.

IMG 3133IMG 3134IMG 3135IMG 3136IMG 3137IMG 3138IMG 3139IMG 3140IMG 3144

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś

Opublikowano .

W dniu 18 grudnia 2019r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś”. Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 80% kosztów w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca Robót - Firma MAS-BIT Płońsk Sp. z o.o., Ul. Kwiatowa 28, 09 – 100 Płońsk, z którym w dniu 17 grudnia 2019r. podpisano umowę o wykonanie prac drogowych. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 597 574,26 zł.

Zakresem rzeczowym inwestycja przewiduje przebudowę drogi na odcinku 0,82 km – ułożenie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika wraz odwodnieniem a także oznakowanie w m. Nowa Wieś, Gmina Kuczbork – Osada. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019 – poprzez wyłonienie Wykonawcy Robót i Inspektora Nadzoru, podpisanie stosownych umów w zakresie wykonawstwa oraz o dofinansowanie, natomiast prowadzenie prac drogowych, wraz z rozliczeniem zaplanowane są na rok 2020. Przewidziane do realizacji prace stanowią kontynuację i dokończenie przebudowy ciągu drogowego, rozpoczętego w ramach Etapu I w 2018r, w ramach którego wówczas wykonano część chodnika, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na odcinku o długości ok. 350 mb.

IMGIMG 3130

,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie"

Opublikowano .

17.12.2019 r. do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał Teatr Maska. Spektakle bardzo podobają się dzieciom, dlatego aktorzy często goszczą w naszej bibliotece.
Tematem spotkania była opowieść o dobrym wychowaniu na podstawie znanych wierszy Jana Brzechwy. Tytuł przedstawienia brzmi: ,,W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie".

Fotorelacja w załączonym linku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2867061076687014/2867060100020445/?type=3&theater