Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Remont dróg powiatowych – Etap II

Opublikowano .

Zakończone i odebrane zostały prace, związane z realizacją w 2020r. II Etapu zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych”. Roboty w terenie zostały wykonane przez Firmę Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin za kwotę 273 286,26 zł brutto, w całości sfinansowaną ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

Bieżące zadanie objęło 6 odcinków dróg powiatowych o długości ok. 1,94 km, w tym:

– odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Poniatowo przy skrzyżowaniu na Swojęcin i Chromakowo – o długości ok. 330,40 mb,
– odcinek drogi Sadłowo – Sławęcin w m. Sadłowo w kierunku drogi wojewódzkiej – o długości ok. 483 mb,
– odcinek drogi Zieluń – Wronka – Adamowo – Dłutowo w m. Wronka – o długości ok. 280 mb,
– odcinek drogi Kuczbork – Nidzgora w okolicach mostu w m. Nidzgora – o długości ok. 280 mb,
– odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin w kierunku m. Parlin – o długości ok. 332 mb,
– odcinek drogi Krzeczanowo – Kodłutowo – od granicy powiatu żuromińskiego w kierunku m. Gutkowo – o długości ok. 235 mb.

I Etap remontów wykonany został przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8 za łączną wartość wynoszącą 283 094,34 zł brutto.

Realizacja obydwu etapów zadania dotyczącego remontu 6 dróg powiatowych objęła odcinki dróg powiatowych położonych na terenie każdej z gmin powiatu żuromińskiego, o łącznej długości 3,96 km, w tym:

  • Gmina Żuromin – odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Poniatowo przy skrzyżowaniu na Swojęcin i Chromakowo – o długości ok. 560,4 mb,
  • Gmina Bieżuń – odcinek drogi Sadłowo – Sławęcin w m. Sadłowo w kierunku drogi wojewódzkiej – o długości ok. 921 mb,
  • Gmina Lubowidz – odcinek drogi Zieluń – Wronka – Adamowo – Dłutowo w m. Wronka – o długości ok. 560 mb,
  • Gmina Kuczbork – Osada – odcinek drogi Kuczbork – Nidzgora w okolicach mostu w m. Nidzgora – o długości ok. 560 mb,
  • Gmina Lutocin – odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin w kierunku m. Parlin – o długości ok. 652 mb,
  • Gmina Siemiątkowo – odcinek drogi Krzeczanowo – Kodłutowo – od granicy powiatu żuromińskiego w kierunku m. Gutkowo – o długości ok. 710 mb.

Remonty DOMEX 2020 2Remonty DOMEX 2020 5Remonty DOMEX 2020 10Remonty DOMEX 2020 11Remonty DOMEX 2020 17Remonty DOMEX 2020 26Remonty DOMEX 2020 29Remonty DOMEX 2020 62

Łączna wartość zadania wyniosła 559 380,60 zł.

Powiat Żuromiński nie jest już w żółtej strefie

Opublikowano .

Z 18 do 10 spadła liczba powiatów objętych strefami czerwonymi i żółtymi. W czerwonej znalazły się trzy powiaty, w żółtej – siedem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Są to dane na dzień 4.09.br.   Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach.

Najnowsza lista powiatów objętych strefami czerwonymi to: Nowy Sącz (woj. małopolskie), limanowski (woj. małopolskie) i pajęczyński (woj. łódzkie). Strefami żółtymi objęte zostały powiaty: nowosądecki (woj. małopolskie), łowicki (woj. łódzki), lipski (woj. mazowieckie), kolski (woj. wielkopolskie), konecki (woj. świętokrzyskie), przeworski (woj. podkarpackie) i kłobucki (woj. śląskie).

powiaty.jpg
Fot. Ministerstwo Zdrowia

Wiecej informacji na stronie:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ministerstwo-zdrowia-w-czerwonej-strefie-trzy-powiaty-w-zoltej-siedem

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z koronawirusem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+060,00 do km 12+235,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 01 września 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+060,00 do km 12+235,00” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ,, WAPNOPOL” Adam Nowakowski,06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 173.066,57zł ( słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 57/100 ).
Termin zakończenia robót do dnia 15.10.2020 r. ,termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 3797IMG 3799IMG 3800

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Opublikowano .

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus wręczyli akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Wrzosek, która w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego zdała egzamin na stopień n-la mianowanego.

IMG 3802IMG 3805