DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie całego kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, Starosta Żuromiński informuje, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa będzie się odbywała tylko po uprzedniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji wizyty. Ma to na celu ograniczenie tworzenia się przed budynkiem Wydziału wieloosobowych kolejek, ponieważ duże skupiska ludzkie sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Zachowanie tych ograniczeń pozwoli zapewnić większy stopień bezpieczeństwa zarówno naszym interesantom, jak i pracownikom.

Nadal będą załatwiane wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, obejmujące sprawy z zakresu wydawania:

 • praw jazdy,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • innych dokumentów komunikacyjnych.

Załatwianie powyższych spraw będzie się odbywało w sposób następujący:

 • Rejestracja pojazdów, w godz. 8:00-14:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 21 i 22 lub 657 27 10;
 • Prawa jazdy, w godz. 8:00-14:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 24 lub 657 27 10;
 • Transport drogowy, w godz. 8:00-15:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 25 lub 657 27 10.

Wizytę w Wydziale można też będzie umówić drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo specjalnie w celu ułatwienia kontaktu z Wydziałem zostanie jeszcze uruchomiony numer telefonu komórkowego 604 530 837.

W budynku Wydziału będzie mogła przebywać, w tym samym czasie, nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko przeznaczone do obsługi interesantów, ale nie więcej niż 6 osób jednocześnie, w odstępach 45-minutowych. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu. Interesanci będą wpuszczani do budynku o ustalonej godzinie wizyty, z zachowaniem wskazanych powyżej zasad bezpieczeństwa.

Interesanci winni stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez obsługujących ich urzędników.

Nadal będzie wystawiana przed wejściem do Wydziału w godz. 8:00-15:00 skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucać zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu już zarejestrowanego w kraju. Formularze będą dostępne przy skrzynce podawczej, do której należy wrzucać tylko tego rodzaju dokumenty.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT

Zawiadamiam, że na podstawie art.68 ust.1 i 2 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U.z 2020,poz.875) z dniem 24 maja 2020 roku ulegają odwieszeniu terminy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT

Starosta Żuromiński informuje o odwieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego. Udzielanie porad osobiście zostanie wznowione od poniedziałku 25.05.2020 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego.

Z porad prawnych mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób w przeciągu ostatniego roku;
- kobiety w ciąży;
- członkowie zarządu kół gospodyń wiejskim.

Przed uzyskaniem porady, zainteresowana osoba składa odpowiednio oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłatnej porady prawnej oraz w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku lub przedkłada dokument potwierdzający ciąże, lub przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Porady udzielane będą na podstawie umówionych wizyt. Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 47 00 wew. 39 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się pod adresem http://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,15929,informacje-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia

W sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz doręczania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa mazowieckiego

pdfTreść polecenia184.81 KB

KOMUNIKAT
dotyczący obsługi klientów Starostwa Powiatowego

Klienci zgłaszający się do urzędu proszeni są o zakrywanie ust i nosa, zachowywanie bezpiecznej odległości oraz dezynfekowanie rąk , po wejściu do budynku urzędu. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może przebywać więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Obsługa klientów Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Olszewskiej 9/11 odbywa się z zachowaniem uprzedniej telefonicznej lub elektronicznej rejestracji.

Mając  jednak na względzie utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19 zalecane jest załatwianie spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP.

Za utrudnieniu przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Żuromin9

AKTUALNOŚCI

Forum Ciechanowskie dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Ciechanowskiego, które odbędzie się dnia 13 maja 2010 roku o godzinie 16.00, w Delegaturze w Ciechanowie, Placówka Zamiejscowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. 17-Stycznia 7, w sali 205. Podczas spotkania zaprezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące ogłoszonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2010 roku. Pracownikiem Biura Wojewody, który koordynuje cały cykl spotkań, jest Pani Monika Karaczewską, tel. 22 695 61 76, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

"Tydzień z ekspresem" dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

„Tydzień z ekspresem” – od 4 maja 2010r. istnieje możliwość dyskusji on-line z ekspertem projektu realizowanego w ramach działania 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Inicjatywa ciekawa dla organizacji pozarządowych, które planują ściślejszą współpracę z samorządem lokalnym.

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekała Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej był budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Lp. Wyszczególnienie Rocznik podstawowy Roczniki starsze
1 2 3 4
1

Stawiło się

358 11
2

Nie stawiło się - nieusprawiedliwieni

2 6
3

Nie stawiło się – usprawiedliwieni 

1 1
4.

1) uznano za zdolnych (kat. A)
2) uznano za niezdolnych:

a) w czasie pokoju (kat. D)
b) trwale (kat. E)
3) uznano za czasowo niezdolnych (kat. B)
335
23
19
3
1
8
3
2
-
1

Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 8 kobiet:

Wyszczególnienie Uznano za zdolnych
(kat. A)
Uznano za niezdolnych
Uznano za czasowo niezdolnych
(kat. B)
(kat. D)
(kat. E)
Kobiety
6
1
-
1

 

Międzywojewódzkie ćwiczenia "LAS 2010"

Opublikowano .

W dniach 22-23 kwietnia 2010 roku, u styku dwóch powiatów rypińskiego (woj. kujawsko-pomorskie) i żuromińskiego (woj. mazowieckie) odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem „LAS 2010”. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki służb leśnych, zarządzania kryzysowego działających na terenie powiatów rypńskiego i żuromińskiego, policji oraz zastępów ratowniczych z terenu kujawsko-pomorskiego i powiatu żuromińskiego.

Głównym celem ćwiczeń było wypracowanie metod i sposobów współdziałania służb ratowniczych sąsiadujących ze sobą powiatów w sytuacji zagrożenia wynikającego z wielko powierzchniowego pożaru kompleksu leśnego leżącego na pograniczu Nadleśnictw Skrwilno i Dwukoły.

IMG_0037.JPGIMG_0109.JPGIMG_0111.JPGLas1.JPG

Las10.JPGLas11.JPGLas12.JPGLas14.JPG

Las16.JPGLas17.JPGLas18.JPGLas19.JPG

Las2.JPGLas20.JPGLas21.JPGLas22.JPG

Las3.JPGLas5.JPGLas7.JPGLas8.JPG

Las9.JPG

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2010

Opublikowano .

W dniu 20 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Bieżuniu odbył się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zmierzyli się z takimi zadaniami jak, slalom rowerowy, udzielanie pierwszej pomocy, test wiedzowy. Organizatorem konkursu były: Komenda Powiatowa Policji w  Żurominie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Komenda Powiatowa PSP w Żurominie, Wojewódzki Ośrodek Ruchy Drogowego w Ciechanowie. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn z Gimnazjów oraz 11 z Szkół Podstawowych z powiatu żuromińskiego. Każdy uczestnik turnieju otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze.

 

P1100428.JPGP1100435.JPGP1100439.JPGP1100440.JPG

P1100442.JPGP1100443.JPGP1100446.JPGP1100448.JPG

P1100450.JPGP1100451.JPGP1100453.JPGP1100454.JPG

P1100457.JPGP1100458.JPGP1100460.JPGP1100461.JPG

P1100462.JPGP1100463.JPGP1100464.JPGP1100465.JPG

P1100468.JPGP1100470.JPGP1100471.JPGP1100473.JPG

P1100474.JPGP1100476.JPGP1100478.JPGP1100484.JPG

P1100487.JPGP1100490.JPG

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

 

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich, kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żuromińskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA WEDŁUG GMIN

Lp.

Nazwa gminy

Termin kwalifikacji wojskowej

Osób

1

2

3

4

1.

Gmina i Miasto Żuromin

06.04 – 12.04.2010 r.

153

2.

Gmina Lutocin

13.04 – 13.04.2010 r.

49

3.

Miasto i Gmina Bieżuń

14.04 – 15.04.2010 r.

59

4.

Gmina Lubowidz

15.04 – 16.04.2010 r.

35

5.

Gmina Siemiątkowo

19.04 – 20.04.2010 r.

40

6.

Gmina Kuczbork-Osada

20.04 – 21.04.2010 r.

43

7.

Kwalifikacja wojskowa kobiet

22.04.2010 r.

8

8.

Dzień dodatkowy

23.04.2010 r.

 

RAZEM OSÓB

387