Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca gruntów przy ulicy Szpitalnej

Opublikowano .

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą rozdysponowania nieruchomości Powiatu  w Żurominie przy ul. Szpitalnej – pragniemy przedstawić kilka faktów i dokumentów, które pozwolą czytelnikom i bezpośrednio zainteresowanym przybliżyć kwestię stanu prawnego tych działek. Na spotkaniach padało wiele pytań: dlaczego dopiero teraz władze powiatu  podjęły te działania, co robiły władze w latach 80-tych i 90-tych ub. wieku,  dlaczego tak wysoka cena wykupu tych działek, dlaczego nie uwzględnia się faktu, że część obecnych mieszkańców to osoby, których wywłaszczono,  dlaczego tak długa procedura, przekraczająca normy przepisane w Kpa itp. dlaczego bez uprzedzenia skierowano pozwy do Sądu Rejonowego o odszkodowanie?

Gazele mazowieckiego biznesu

Opublikowano .

Nagrodzono najlepiej rozwijające się przedsiębiorstwa z Mazowsza. W uroczystej gali, która odbyła się 16 marca br. w Warszawie, wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Po raz jedenasty ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm opublikował „Puls Biznesu”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie podmiotów, które niezależnie od koniunktury gospodarczej, z roku na rok odnotowują poprawę wyników finansowych, pomimo, że nie należą do największych rekinów biznesowych. Marszałek Adam Struzik, gratulując nagrodzonym, podkreślił rolę, jaką odrywają w gospodarce regionu małe i średnie przedsiębiorstwa. Tworzą nowe miejsca pracy, są bogatym źródłem inicjatyw w zakresie innowacyjności, przyczyniają się także do poprawy spójności gospodarczej i społecznej województwa. Głównym założeniem rankingu jest promowanie przedsiębiorstw koncentrujących swoją działalność w regionach i tych, które - w wielu przypadkach - stały się gospodarczymi wizytówkami województw. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. Cechą charakterystyczną Gazel Biznesu jest też dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów. Finałowa gala Gazel Biznesu 2010 odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zajął drugą pozycję na Mazowszu, w Polsce dziesiątą - wśród zakładów opieki zdrowotnej (EKD 8610) w ogólnopolskim rankingu firm "Gazele Biznesu 2010".

11786.jpg11790.jpg11807.jpg11808.jpg

11811.jpg11889.jpgThumbs.db

Środki finansowe na kształcenie kadry oświatowej

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 marca do 20 kwietnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 Oszenie_o_konkursie_9.4_POKL Ogłoszenie_o_konkursie_9.4_POKL (123.06 KB)

Środki finansowe na upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 15 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

Ogłszenie o konkursie 9.1.1 POKL Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 POKL (120.29 KB) 

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową dla osób niepełnosprawnych w 2011r. podzielone

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 15.03.2011r. dokonała podziału środków w kwocie 636 420 zł na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2011r.

 a) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 25 000 zł

 b) środki dla osób niepełnosprawnych - 4 000 zł

 c) Warsztaty Terapii Zajęciowej - 425 084 zł

 d) dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 47 000 zł

 e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 86 336 zł

 f) likwidacja barier architektonicznych - 45 000 zł