Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Rady Społecznej przy SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

Na posiedzeniu Rady Społecznej w dniu 24 maja 2011 r. na wniosek Dyrektora SPZZOZ podjęta została uchwała w sprawie wydania opinii o podziale zysku wypracowanego przez SPZZOZ w Żurominie w 2010 roku. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2010 rok w wysokości 1 962 453,16 zł na: 1. zwiększenie Funduszu zakładu w kwocie 1 177 453,16 zł 2. wypłatę rocznych nagród uznaniowych dla pracowników w kwocie 785 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 11 lipca do 5 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_pol Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_pol (221.28 KB)

Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_ang Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_ang (205.32 KB) 

Warsztaty plastyczne "Malarski świat dużych i małych"

Opublikowano .

Zakończony został konkurs dla dzieci i dorosłych pt. Warsztaty plastyczne "Malarski świat dużych i małych" organizowany w dniach 30.04-1.05.2011r. w parku miejskim w Żurominie przez Żuromińskie Centrum Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie. Laureatami zostali:

  1. Oliwia Jaworska
  2. Zuzanna Gadomska
  3. Ola Jankowska

Zdjęcia: Beata Sobieraj

100_4257.JPG100_4258.JPG100_4263.JPG100_4385.JPG

100_4406.JPG100_4407.JPG100_4414.JPG100_4415.JPG

100_4416.JPG100_4417.JPG100_4418.JPG100_4419.JPG

100_4424.JPG100_4433.JPG100_4437.JPG100_4442.JPG

100_4444.JPG100_4445.JPG100_4448.JPG100_4449.JPG

100_4450.JPG100_4451.JPG100_4461.JPGThumbs.db

LIBROS LEGE 2011 - wielki finał

Opublikowano .

W tym roku finał Libros Lege w Chicago odbył się dwóch turach – 9 i 10 kwietnia. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczestników z chicagowskich szkół i bibliotek. Jury po długich obradach wyłoniło następujących zwycięzców: Caroline Kielczewski – zdobywczynię pierwszego miejsca, Ethana Enslera, Joanne Dynak, Karola Kmiecika, Sylvię Prokopowicz. Wszyscy laureaci będą latem gościć w Polsce. 21 maja 2011 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbył się finał IV polskiej edycji konkursu Libros Lege. Do 2 etapu Konkursu przystąpiło 34 uczestników. Jury w składzie: Margaret Walther, Dorota Maciejewicz, Joanna Tucholska, przesłuchało 31 uczestników.

Największą ilość punktów zdobyli:

1. Julia Niedzielko - Biblioteka Praga Północ - 87 punktów

2. Marcin Panek - Biblioteka Ursynów - 86 punktów

3. Kaja Winiarz - Biblioteka Kozienice - 81 punktów

4. Karolina Skóra - Biblioteka Podkowa Leśna - 77 punktów

5. Mikołaj Piątek - Biblioteka Mińsk Mazowiecki - 76 punktów

Reprezentantka Biblioteki Publicznej w Żurominie, na codzień uczennica LO w Bieżuniu – Dorota Szeluga zdobyła (UWAGA) 75,5 p-ktu. W żargonie sportowym powiedziano by, że „zajęła I miejsce za podium”. My jesteśmy z niej bardzo dumni, a jednak trochę żal … Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!! i naszej Dorotce !!!

http://www.koszykowa.pl/bpw/pl/biece/1948-20110521-konkurs-libros-lege-2011-rozstrzygnity.html

Regina Kwiatkowska
Dyrektor P-MBP w Żurominie

II Powiatowy Rajd Rowerowy

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Zurominie po raz drugi organizuje rajd rowerowy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu (z wyłączeniem dzieci poniżej 10 roku życia), który odbędzie się 25 czerwca 2011r. Maksymalna liczba uczestników 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w załączeniu.

Zarządzenie Starosty Zuromińskiego Zarządzenie Starosty Zuromińskiego (34.35 KB) 

Regulamin rajdu Regulamin rajdu (67.16 KB) 

Karta zgłoszenia- uczestnik pełnoletni Karta zgłoszenia - uczestnik pełnoletni (26.69 KB) 

Karta zgłoszenia - uczestnik niepełnoletni Karta zgłoszenia - uczestnik niepełnoletni (35.75 KB) 

Oświadczenie uczestnika rajdu Oświadczenie uczestnika rajdu (27.34 KB) 

Oświadczenie uczestnika rajdu Oświadczenie dla niepełnoletniego uczestnika rajdu (27.34 KB) 

Mapka rajdu Mapka rajdu (83.24 KB) 

 

UWAGA!!!
Zgodnie z § 53. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
 
Rower powinien być wyposażony:
  1)   z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  2)   z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
  3)   co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
  4)   w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

Dodatkowe środki finansowe na drogę powiatową

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał kwotę 58 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę 1,2 km drogi powiatowej Zieluń-Wylazłowo. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana. Termin wykonania zadania został ustalony na 31.08.2011r.