Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żurominie będzie nieczynne.

Kalendarz

Żuromin13

AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 lipca do 25 sierpnia 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu (165.31 KB)

Zwiększone środki finansowe na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano .

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  informuje że, zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21 lipca 2011r. został  zwiększony procent dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań realizowanych w ramach Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania. W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych - ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.wfosigw.pl 

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (161.16 KB)

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządowych Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządowych (157.07 KB)

Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11"

Opublikowano .

W dniu 27-06-2011 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0028/11/OA/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania„ Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie ” (całkowity koszt zadania 97.993,94 zł w tym pożyczka 51.740,00 zł z WFOS i GW zł)

Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie"

Opublikowano .

W dniu 27-06-2011 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0027/11/OA/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania„ Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie ” (całkowity koszt zadania 32 930,85 zł w tym pożyczka 25.784,00 zł z WFOS i GW zł).

Obchody święta Policji w Żurominie

Opublikowano .

21 lipca 2011r. na placu Komendy Powiatowej Policji w Żurominie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier. Na spotkaniu wręczone zostały nagrody ufundowane dla najlepszych policjantów przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego. Uhonorowani zostali: aspirant Jan Składanowski, aspirant sztabowy Zbigniew Kitewski oraz sierżant sztabowy Jacek Szczepankowski. Podczas spotkania nadano ponadto innym policjantom stopnie awansu zawodowego.

P1140551.JPGP1140555.JPGP1140557.JPGP1140559.JPG

P1140560.JPGP1140563.JPGP1140564.JPGP1140567.JPG

P1140568.JPGP1140569.JPGP1140570.JPGP1140572.JPG

P1140575.JPGP1140576.JPGP1140577.JPGP1140578.JPG

P1140579.JPGP1140580.JPGP1140582.JPGP1140584.JPG

P1140585.JPGP1140586.JPGP1140589.JPGP1140591.JPG

P1140592.JPGThumbs.db