DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie całego kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, Starosta Żuromiński informuje, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa będzie się odbywała tylko po uprzedniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji wizyty. Ma to na celu ograniczenie tworzenia się przed budynkiem Wydziału wieloosobowych kolejek, ponieważ duże skupiska ludzkie sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Zachowanie tych ograniczeń pozwoli zapewnić większy stopień bezpieczeństwa zarówno naszym interesantom, jak i pracownikom.

Nadal będą załatwiane wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, obejmujące sprawy z zakresu wydawania:

 • praw jazdy,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • innych dokumentów komunikacyjnych.

Załatwianie powyższych spraw będzie się odbywało w sposób następujący:

 • Rejestracja pojazdów, w godz. 8:00-14:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 21 i 22 lub 657 27 10;
 • Prawa jazdy, w godz. 8:00-14:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 24 lub 657 27 10;
 • Transport drogowy, w godz. 8:00-15:00, pod numerami telefonów: 23 653 32 57 wew. 25 lub 657 27 10.

Wizytę w Wydziale można też będzie umówić drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo specjalnie w celu ułatwienia kontaktu z Wydziałem zostanie jeszcze uruchomiony numer telefonu komórkowego 604 530 837.

W budynku Wydziału będzie mogła przebywać, w tym samym czasie, nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko przeznaczone do obsługi interesantów, ale nie więcej niż 6 osób jednocześnie, w odstępach 45-minutowych. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu. Interesanci będą wpuszczani do budynku o ustalonej godzinie wizyty, z zachowaniem wskazanych powyżej zasad bezpieczeństwa.

Interesanci winni stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez obsługujących ich urzędników.

Nadal będzie wystawiana przed wejściem do Wydziału w godz. 8:00-15:00 skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucać zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu już zarejestrowanego w kraju. Formularze będą dostępne przy skrzynce podawczej, do której należy wrzucać tylko tego rodzaju dokumenty.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT

Zawiadamiam, że na podstawie art.68 ust.1 i 2 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U.z 2020,poz.875) z dniem 24 maja 2020 roku ulegają odwieszeniu terminy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT

Starosta Żuromiński informuje o odwieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego. Udzielanie porad osobiście zostanie wznowione od poniedziałku 25.05.2020 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego.

Z porad prawnych mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób w przeciągu ostatniego roku;
- kobiety w ciąży;
- członkowie zarządu kół gospodyń wiejskim.

Przed uzyskaniem porady, zainteresowana osoba składa odpowiednio oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłatnej porady prawnej oraz w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku lub przedkłada dokument potwierdzający ciąże, lub przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Porady udzielane będą na podstawie umówionych wizyt. Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 47 00 wew. 39 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się pod adresem http://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,15929,informacje-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia

W sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz doręczania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa mazowieckiego

pdfTreść polecenia184.81 KB

KOMUNIKAT
dotyczący obsługi klientów Starostwa Powiatowego

Klienci zgłaszający się do urzędu proszeni są o zakrywanie ust i nosa, zachowywanie bezpiecznej odległości oraz dezynfekowanie rąk , po wejściu do budynku urzędu. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może przebywać więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Obsługa klientów Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Olszewskiej 9/11 odbywa się z zachowaniem uprzedniej telefonicznej lub elektronicznej rejestracji.

Mając  jednak na względzie utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19 zalecane jest załatwianie spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP.

Za utrudnieniu przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Żuromin9

AKTUALNOŚCI

Dodatkowe środki finansowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 21.06.2011r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał decyzję w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Żuromińskiego, a zaopiniowanym pozytywnie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwiększającą o 1 909 tys. zł. kwotę na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, regulowanie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Łączna kwota Funduszu Pracy wynosi obecnie 5 454,8 tys. zł.

Podpisanie umowy o dotację na Konkurs ekologiczny

Opublikowano .

W dniu 15-06-2011 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania: „ Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego ” (całkowity koszt zadania19637,00 zł w tym dotacja z WFOS i GW 15.000,00 zł).

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi"

Opublikowano .

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bezpiecznie na wsi przebiegał w trzech etapach ;gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główny organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie współorganizatorami na terenie powiatu żuromińskiego były : Dyrekcje Szkół Podstawowych, Urzędy Gmin i Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z praca i zabawą na terenach wiejskich , poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

W etapie powiatowym w Konkursie uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu żuromińskiego w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-3 szkoły podstawowej ,

II grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej.

W każdej kategorii wiekowej przyznano 3 miejsca główne i 1 wyróżnienie.

Nagrody dla laureatów Konkursu wręczali: Starosta Żuromiński - Janusz Welenc, przedstawiciel PT KRUS Żuromin – P. Stanisław Pietraszek, przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski.

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3

Alicja Trzcińska - SP w Kuczborku

Julia Lewandowska- SSP w Łaszewie

Kuba Rochna – SP w Lutocinie

WYRÓŻNIENIE

Natalia Durzyńska SP Lutocin

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-6

1.Arkadiusz Konarzewski – SP w Sarnowie

2.Julia Grześkiewicz – SP w Zieluniu

3.Aleksandra Liszewska - SP w Lutocinie

WYRÓŻNIENIE Alicja Klimowska - SP Siemiątkowo

P1130964.JPGP1130975.JPGP1140030.JPGP1140032.JPG

P1140033.JPGP1140038.JPGP1140041.JPGP1140044.JPG

P1140046.JPGP1140051.JPGP1140052.JPGP1140058.JPG

P1140059.JPGThumbs.db

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu

Opublikowano .

W dniu 13 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego dla najlepszych uczniów oraz dla najlepszych szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu wręczali: Starosta Żuromiński - Janusz Welenc, przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie – P. Mieczysław Walęciak, przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele Nadleśnictw: Lidzbark i Dwukoły – P. Dominika Kaczorowska i P. Piotr Wnuk.

P1130964.JPGP1130975.JPGP1130977.JPGP1130980.JPG

P1130982.JPGP1130986.JPGP1130988.JPGP1130993.JPG

P1140003.JPGP1140006.JPGP1140009.JPGP1140011.JPG

P1140014.JPGP1140015.JPGP1140019.JPGP1140021.JPG

P1140024.JPGP1140059.JPGThumbs.db

Budowa chodników w m. Gradzanowo Kościelne i m. Seroki zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 maja 2011r. zakończyła się realizacja zadania ,,Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4638 W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w m. Gradzanowo”. Wykonawcą prac była firma F.H.T.U. ,,PLUS” S.C. Tomasz i Małgorzata Góralczyk Ul. Lidzbarska 37,09-300 Żuromin, która zrealizowała to zadanie za cenę brutto w wysokości: 149 499,74 zł: (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100). Środki w wysokości ponad 134 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu, pozostałą część kwoty (15 000,00 zł) przekazała Gmina Siemiątkowo. Wyremontowanych zostało ok. 815 metrów chodnika.

Seroki 1.JPGSeroki 2.JPG

Zakończyły się również prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 – budowa chodnika w m. Seroki". Prace w terenie wykonywała firma Biuro Projektów i Inwestycji "Probud" s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc za łączną cenę brutto w wysokości 73 834,66 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 66/100). W m Seroki wybudowano 225 metrów chodnika, w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu Żuromińskiego.

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/seroki] cols:=[4]} {/jgibox}

Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie otrzyma dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011

Opublikowano .

W dniu 9 czerwca 2011r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził aneks nr 3 do listy A (drogi powiatowe) i aneks nr 3 do listy B (drogi gminne) wniosków samorządów województwa mazowieckiego o dofinansowanie w roku 2011 z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zgłoszona do niniejszego programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo” została objęta dofinansowaniem w wysokości 1 642 000,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót a także trwają prace, związane z podpisaniem stosownej umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim.

Rozpoczęły się prace przy budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z wykonaniem inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją” Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Import-Export Sp. z o.o., 09-140 Raciąż, ul. Płocka 33, która zaoferowała wykonanie robót za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Olszewska 9 11 roboty 2011_001.JPGOlszewska 9 11 roboty 2011_008.JPGThumbs.dboLSZEWSKA 9 11 (1).JPG

oLSZEWSKA 9 11 (2).JPGoLSZEWSKA 9 11.JPG