20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

„Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne”
Eliza Orzeszkowa

Drodzy Nauczyciele
Szanowni Pedagodzy
Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne podziękowania za Państwa trudną i odpowiedzialną pracę, której celem jest jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży.

Pełnicie Państwo niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – jesteście przewodnikami, ujawniacie pasje, odkrywacie talenty, pomagacie poznawać świat, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań, jesteście współautorami uczniowskich sukcesów. Wierni swemu powołaniu niesiecie światło nauki.

Składam Państwu szczere wyrazy uznania za Waszą działalność, za rolę, jaką odgrywacie w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. To dzięki Państwa pracy budowany jest autorytet szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Życzę Państwu twórczych pomysłów, skuteczności w działaniu, dobrej współpracy z rodzicami i tego wszystkiego, co daje poczucie satysfakcji z pracy zawodowej.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Zielonej

Opublikowano .

Obchody dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Najlepsze życzenia i gratulacje dla nauczycieli, uczniów i całego środowiska oświatowego.

71835691 2254758731450572 1901377542288310272 n72394342 2254758618117250 1672965739763466240 n72670134 2254758581450587 2728765097366257664 n72703907 2254758671450578 3999360678589628416 n

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

Obchody dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Najlepsze życzenia i gratulacje dla nauczycieli, uczniów i całego środowiska oświatowego.

71515168 2254690368124075 7355315452144254976 n72035982 2254690418124070 3053159781050089472 n72113162 2254690294790749 7888076540003483648 n72692984 2254690261457419 5321290211445964800 n

Dofinansowanie zakupu pracowni informatycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 11 października została podpisana umowa z Panem Marszałkiem Struzikiem na dofinansowanie zakupu pracowni informatycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. 
Powiat Żuromiński z sukcesem aplikował o dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wyposażenia pracowni informatycznej w ZSP w Żurominie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Zgodnie z decyzją Samorządu Powiat uzyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 46 500 zł. Wartość całego zadania pod nazwą: Utworzenie nowej pracowni informatycznej w ZSP w Żurominie, szacuje się na kwotę ponad 85 tys. złotych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia szkoła wzbogaci się m.in. o 30 sztuk nowych zestawów komputerowych, z których korzystać będą uczniowie podczas zajęć informatycznych.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

71732880 2254513661475079 4905250550687203328 n72308549 2254513758141736 2417117296796368896 n72485948 2254513711475074 580342363356921856 n

Stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju

Opublikowano .

Stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązuje od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od  10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59). Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:
  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
  • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa