Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Samorządowy Lider

Opublikowano .

W dniu 29 września 2020 r. w Warszawie Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wicestarostą Żuromińskim Ireneuszem Rejmusem odebrali statuetkę Samorządowego Lidera ogólnopolskiego programu zwalczania grypy dla powiatu żuromińskiego .

Bardzo dobra ocena powiatowego programu szczepień przeciwko grypie, który jest realizowany w naszym powiecie

zwalczanie grypy

"Razem do Trójstyku"

Opublikowano .

26 września 2020 roku odbyła się Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna. Na trójstyku województw spotkały się grupy z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 

IMG 3816IMG 3821IMG 3829IMG 3836IMG 3841IMG 3844IMG 3845IMG 3847

Bezpieczne i higieniczne zachowanie na terenie szkoły

Opublikowano .

Na temat bezpiecznego i higienicznego zachowania na terenie szkoły, nasi uczniowie widzą już wszystko, ale my reguralnie przypominamy procedury bezpieczeństwa zapobiegające COVID-19.
Dziś animatorzy wychowania zdrowotnego przeprowadzili pogadankę, w trakcie której utrwalili wiadomości i umiejętności związane z przestrzeganiem wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 procedur, prawidłowym myciem rąk oraz omówili "Dziesięć zasad dla ucznia"🙂

Galeria w załączniku:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.3581959268530521/3581958341863947/?type=3&theater

Obchody 500-lecia nadania praw miejskich miejscowości Poniatowo

Opublikowano .

19 września 2020 roku w Poniatowie odbyły się uroczyste obchody 500 rocznicy nadania praw miejskich. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Wawrzyńca. W uroczystości wziął udział Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

Poniżej fotorelacja z tego wyjątkowego dnia dla mieszkańców Poniatowa. 

123

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Opublikowano .

Przygot szkol

Powiat Żuromiński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące w Żurominie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 

”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 15 września 2020 roku rozpoczęło realizację ”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Na ten cel Centrum pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
    w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Program realizowany będzie w okresie wrzesień – listopad 2020 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, telefon 23/657-09-04.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie