20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej i 45-lecie powstania ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

          W dniu 15.10.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyła się uroczystość 45-lecia szkoły połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Na zaproszenie dyrekcji do szkoły przybyli licznie zaproszeni goście: starosta żuromiński, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy absolwenci, przedstawiciele powiatowych i gminnych instytucji. Na początku głos zabrał dyrektor Czarek Ossowski. Dyrektor przedstawił krótko historię szkoły od dnia jej powstania 3.09.1973r. do dnia dzisiejszego. Wręczono podziękowania za zaangażowanie i wkład włożony w rozwój szkoły byłym dyrektorom, wicedyrektorom, kierownikom praktycznej nauki zawodu oraz staroście żuromińskiemu Jerzemu Rzymowskiemu. Pad dyrektor wspomniał również o wielkim nieobecnym Franciszku Lipercie, który był założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły. Minutą ciszy uczczono jego pamięć oraz pamięć wszystkich nieżyjących pracowników.
       Serdeczne życzenia, podziękowania i kwiaty otrzymała pani Jadwiga Siatkowska, najstarsza emerytowana nauczycielka, współzałożycielka szkoły. W związku z tym, że pani Jadwiga obchodziła w tym dniu imieniny odśpiewano ,, Sto lat’’ dla jubilatki, która nie kryła wzruszenia.
Pan dyrektor wręczył również Nagrody z okazji DEN pracownikom ZSP.
        Po przemówieniu dyrektora głos zabrał starosta Jerzy Rzymowski, który nagrodził nauczycieli: panią Beatę Mazur – Lech i panią Ewelinę Wawszczak, złożył serdeczne życzenia społeczności szkolnej na ręce dyrektora przekazał prezent w postaci czeku.
        Serdeczne życzenia złożyli również prezes ZNP pani Marzena Więckowska, Kierownik MODR pan Adam Witkowski, a w imieniu absolwentów przemówił pan Tomasz Karolewski.
        Po części oficjalnej wystąpiła młodzież ZSP przygotowana przez pana Marcina Przywitowskiego, panią Małgorzatę Żydlewską i pana Mateusza Stopczyńskiego.
        Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy OSP Zielona pod kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Banacha.
        Dziękujemy wszystkim za przybycie, za miłe słowa i życzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

DSC 0433DSC 0453DSC 0483DSC 0490DSC 0496DSC 0518DSC 0519DSC 0571DSC 0576DSC 0578DSC 0600DSC 0713DSC 0721

Medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Opublikowano .

Medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dnia 12 października 2018 roku Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył kolejne medale wydane przez Powiat Żuromiński z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Medale otrzymali mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego, którzy złożyli wnioski do Starostwa Powiatowego w Żurominie w wyznaczonym terminie.

Gmina Kuczbork Osada:

 1. Pani Olszewska Elżbieta
 2. Pani Malanowska Elżbieta
Gmina Lubowidz:

 1. Pan Kowalski Hubert
 2. Pani Kowalczyk-Lisińska Anna
 3. Pani Krakowska Zofia
 4. Pani Liszewska Justyna
 5. Pan Pawlak Witold
 6. Pani Potorska Barbara
 7. Pani Werner Teresa
 8. Pan Zieliński Michał
Gmina Lutocin:

 1. Pan Jankiewicz Janusz
 2. Pan Rosiak Ireneusz
 3. Pan Skolmowski Leszek
Gmina Siemiątkowo:

 1. Pan Zielumski Ryszard
 2. Pan Kwasiborski Witold
 3. Pani Matuszyńska Jadwiga
 4. Pan Kozłowski Marian
 5. Pan Korytowski Henryk
 6. Pan Zwierzchlewski Janusz
 7. Pani Radomska Teresa
 8. Pan Ronkiewicz Stanisław
 9. Pan Kostrzelewski Piotr
Gmina i Miasto Żuromin:

 1. Pan Rogoziński Jerzy
 2. Pani Ganczarek Justyna
 3. Pan Bucholski Jerzy
 4. Pan Gulczyński Piotr
 5. Pani Romejko Anna
 6. Pani Sobieraj Beata
 7. Pan Mync Wojciech
 8. Pan Rynkowski Henryk
 9. Pani Romańska Dorota
 10. Pani Nawotka Iwona
 11. Pani Szymańska Małgorzata
 12. Pani Ejnik Anna
 13. Pan Falkiewicz Aleksander
 14. Pani Krawczyk Bożena
 15. Pani Karasiewicz Agata
 16. Pani Mrozowska Małgorzata
 17. Pani Gutowska Krystyna
 18. Pani Czaplejewicz Anna
 19. Pan Marciniak Mirosław
 20. Pani Bugowska Wanda
 21. Pani Talarek Barbara
 22. Pani Szynkiewicz Zofia
 23. Pani Bieg Mirosława
 24. Pani Filipska Agnieszka
 25. Pan Sznyter Krzysztof
 26. Pani Pepel Henryka
 27. Pani Czyżyk Agnieszka
 28. Pan Wrzosek Artur

IMG 8296IMG 8300IMG 8301IMG 8303IMG 8306IMG 8308IMG 8310IMG 8312IMG 8314IMG 8315IMG 8322

Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
składamy najserdeczniejsze życzenia całej społeczności szkolnej.
Nauczycielom życzymy optymizmu, zadowolenia, sukcesów w realizacji zamierzeń
oraz satysfakcji z ich osiągnięcia.
Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników w nauce,
w
ytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów.

Wicestarosta Żuromiński                              Starosta Żuromiński 

Ireneusz Rejmus                                       Jerzy Rzymowski

     

NOWE POMPY INFUZYJNE NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Opublikowano .

Szpital w Żurominie w miesiącu wrześniu zakupił 10 pomp infuzyjnych. Urządzenia trafiły na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pompy infuzyjne są specjalistycznymi urządzeniami, które służą do cyklicznego podawania bardzo precyzyjnie dobranej dawki leku. To konieczna procedura medyczna w przypadku chorych w stanie krytycznym, pacjentów poddawanych operacji oraz chorych, u których stosuje się  skomplikowane metody diagnostyczne. Należy podkreślić, że dysponowanie sprawnymi, nowoczesnymi pompami infuzyjnymi to nie jest wyłącznie kwestia ratowania zdrowia, ale wręcz ratowania życia ludzkiego.

Nowoczesny sprzęt w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą oddziału, przeszkoloną już w obsłudze nowych pomp infuzyjnych, zapewni pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Na zakup pomp infuzyjnych szpital przeznaczył z własnych środków kwotę 23 976,00 zł.

 1070238760

XII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

Konkurs kierujemy do młodych poetów, nie tylko dobrze władających piórem, ale również, a może przede wszystkim początkujących, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie.
Jest on swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia – Stefanowi Gołębiowskiemu ps. artystyczny „Jan Smutek”. 

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów. 

W bieżącym roku odbędzie się jego XXIII edycja.Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński. XXIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu do 31 października 2018r. pod adresem:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU
ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ul.STARY RYNEK 19
09-320 BIEŻUŃ
z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://mwmskansen.pl

Konkurs Poezji 2018

docRegulamin_konkursu_poezji_im._S._Gołębiowskiego-2018.doc49.5 KB

docZałącznik_nr_1do_regulaminu_-_Konkurs_S__Gołębiowskiego_-_2018r.doc49 KB

XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 28 września 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018r.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania. 

IMG 8278IMG 8279IMG 8280IMG 8281IMG 8282IMG 8284IMG 8286IMG 8287

"Bezpieczna droga do szkoły" - XVII edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2018/2019

Opublikowano .

W dniu 27 września 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się XVII edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2018/2019 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Patronatem inauguracji był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
W programie imprezy uczniowie z 22 szkół podstawowych oraz uczniowie z 5 szkół gimnazjalnych powiatu żuromińskiego zmierzyli się z zadaniami takimi jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym. Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Organizatorami XVII edycji inauguracji roku powiatowego roku szkolnego 2018/2019 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale KP PSP w Żurominie, KPP w Żurominie.
Każdy uczestnik otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zakończone

Opublikowano .

W dniu 23 września 2018r. na stadionie miejskim w Żurominie  odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem młodzieżowych drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu żuromińskiego. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żurominie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie.

IMG 8211IMG 8213IMG 8214IMG 8217IMG 8219IMG 8220IMG 8221IMG 8225IMG 8226IMG 8228IMG 8231IMG 8233