pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w  Żurominie od 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adresy , telefony kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danego wydziału.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem Wydziału.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 65 72 710 lub 23 65 33 257.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

apel koronawirus
Żuromin6

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu  29 stycznia 2020r.  o godz. 12.00 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.
Porządek Sesji przedstawiał się następująco. 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 13 stycznia 2020r.
 5. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi J. K. z dnia 31.12.2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.                

Na Sesji Radni Powiatu na wniosek Starosty Żuromińskiego powołali Panią Monikę Kotłowską na Skarbnika Powiatu Żuromińskiego. 

IMG 3211IMG 3212IMG 3213IMG 3214IMG 3215IMG 3216IMG 3217IMG 3218IMG 3220IMG 3221IMG 3223IMG 3227IMG 3228IMG 3230IMG 3231IMG 3232IMG 3233IMG 3234IMG 3235IMG 3236IMG 3238IMG 3239IMG 3241IMG 3242

Uroczyste pożegnanie Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Ireny Brejna

Opublikowano .

28 stycznia 2020 roku na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie, na którym Skarbnik Powiatu Pani Irena Brejna pożegnała się z włodarzami Starostwa Powiatowego oraz pracownikami, których reprezentowali dyrektorzy poszczególnych wydziałów.

Podczas pożegnania nie zabrakło kwiatów, podziękowań ze strony współpracowników, a dotychczasowa skarbnik ze wzruszeniem dziękowała za wieloletnią współpracę.

IMG 3210

Spotkanie Samorządowców Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

23 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego.
Celem spotkania samorządów było przedstawienie informacji z działań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński w 2019 roku. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przedstawił zebranym inwestycje w sferze drogowej, oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Następnie Starosta przedstawił założenia inwestycyjne i remontowe dróg w poszczególnych gminach w roku 2020 i latach następnych oraz źródła finansowania ze środków zewnętrznych. W dyskusji obecni na spotkaniu poruszyli przede wszystkim kwestie związane z utrzymaniem dróg na właściwym poziomie technicznym, zarówno gminnych jak i powiatowych. Podniesione zostały kwestie dofinansowania przez Gminy realizowanych na ich terenie inwestycji i remontów.
Rozmawiano o sprawach związanych z niedofinasowaniem zadań oświatowych i problemach gmin, z tym związanych, o funkcjonowaniu szpitala powiatowego, jego kondycji finansowej i problemach związanych z brakiem lekarzy, przedstawiono kwestie związane z ustawą śmieciową i inne sprawy bieżące.

IMG 3188IMG 3189IMG 3190IMG 3191