Kalendarz

thumb uromin12

AKTUALNOŚCI

Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy

Opublikowano .

Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy corocznie organizuje konkurs Samorządowy Lider, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacji samorządowych działań w dziedzinie profilaktyki grypy.

Powiat żuromiński od dwóch lat realizował skutecznie program zdrowotny pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego", z tego względu został nam przyznany tytuł ”Nowego lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Wręczenie nagród odbyło się 20 września br. podczas XII Debaty Ekspertów Flu Forum w Warszawie.

Flu Forum to największe spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych i samorządów zawodowych, ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy podczas którego inaugurowany jest sezon grypowy. Odbyły się 2 panele dyskusyjne:

 • Rola pracowników ochrony zdrowia w poszerzeniu dostępności do szczepień
 • Rozszerzenie dostępności szczepień dla pacjentów z grup ryzyka.

Eksperci poruszyli m. in. tematy i zagadnienia związane z czynnikami warunkującymi dostępność szczepień dla pacjentów tj. wizyta kwalifikująca, miejsce realizacji szczepienia, długość ścieżki pacjenta czy szczepionki refundowane.

Na zakończenie XII. eksperckiej debaty Flu Forum 2020 zostały wręczone nagrody dla samorządów, organizacji partnerskich Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i mediów. Statuetkę Powiat Żuromiński Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy odebrali Starosta Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Ireneusz Rejmus.

IMG 3855IMG 3864

Podpisanie umowy na zadanie „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 6 października 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania Rewitalizacja parku podworskiego  w miejscowości Zielona obejmującego opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu rewitalizacji parku podworskiego (dz. ew. nr 353/5 obręb Zielona, gm. Kuczbork-Osada), z firmą Green Street Architektura Krajobrazu Malwina Koziestańska ul. Szaloma Asza 208-110 Siedlce   za cenę brutto 47 970,00 zł. Termin zakończenia robót do dnia 29 stycznia 2021 r.

IMG 3852IMG 3853

ZAKUP ŁÓŻEK NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Opublikowano .

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zakupił 2 łóżka firmy Famed Żywiec Sp. z.o.o. na Oddział Chirurgiczny.
Łóżka wyposażone są we wszystkie funkcje ratunkowe oraz dodatkowy panel sterowania wbudowany w barierki. Dzielone barierki pełnią jednocześnie funkcję uchwytów ułatwiających podnoszenie się z łóżka.
Koszt zakupu łóżek to 17 700 zł. Zakup dofinansowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu w kwocie 12 000 zł.

Bez tytułu

INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 06.10.2020

Opublikowano .

W dniu 6 października 2020 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 na terenie powiatu żuromińskiego możliwe jest uruchomienie syren alarmowych w ramach ogólnokrajowego treningu systemu wczesnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENEGADE – SAREX-20 organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych „ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany trwający trzy minuty” i „odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający trzy minuty”. Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

Konferencja "Prewencja społeczna w PSP woj. mazowieckiego"

Opublikowano .

W dniach 24-25 września 2020 roku w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego”. W konferencji w dniu 25 września uczestniczyli również przedstawiciel Starosty Żuromińskiego Pani Ewelina Sikorska oraz Komendant PSP w Żurominie Pan Adam Dobrosielski.

https://www.kppspzuromin.pl/237-konferencja-prewencja-spoleczna-w-psp-woj-mazowieckiego

XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29 września 2020r. o godz. 16.30 odbyła się zwołana w trybie zwyczajnym XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego,  następującym porządkeim obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 10 sierpnia 2020r.
 4. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2020r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie Obwieszczenia Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.          

IMG 3849IMG 3850