20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Powiatowe Biegi Niepodległości 8 listopada 2018r.

Opublikowano .

Dnia 8 listopada 2018r. na stadionie miejskim w Żurominie odbyły się Powiatowe Biegi Niepodległości. Zawody zostały zorganizowane przez Radę M-G LZS w Żurominie, Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Orlik w Żurominie, Żuromińskie Centrum Kultury  w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim. 

W zawodach udzia łwzięło  około 200 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz zzkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego.

Podczas zawodów odbyły się biegi na:
-dziewczęta i chłopcy rocznik 2007-2008 na 600m
-dziewczęta rocznik 2005-2006 na 600m
-chłopcy rocznik 2005-2006 na 800m
-dziewczęta rocznik 2003-2004 na 800m
-chłopcy rocznik 2003-2004 na 1000m
-dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne na 1000m
-chłopcy szkoły p[onadgimnazjalne na 1200m.

Na każdego zawodnika czekała gorąca herbata i ciepły posiłek.

Laureaci I,II i III miejsca zostali uhonorowani pucharami i ngrodami rzeczowymi. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy upamiętniające Powiatowe Biegi Niepodległości organizowane z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przrz Polskę.

IMG 8670IMG 8673IMG 8678IMG 8680IMG 8684IMG 8686IMG 8696IMG 8699IMG 8707IMG 8711IMG 8723IMG 8726IMG 8757IMG 8762IMG 8764IMG 8768

INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH

Opublikowano .

W dniu 14 listopada 2018 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w ramach ćwiczenia pod kryptonimem "RENAGADE-SAREX-18/II" na terenie powiatu żuromińskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych „ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany trwający trzy minuty” i „odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający trzy minuty”. Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

pdfalarmy.pdf603.71 KB

29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA

Opublikowano .

29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ( PONIEDZIAŁEK ) o godz. 14.00 ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/251/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/285/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 8553IMG 8554IMG 8555IMG 8556IMG 8557IMG 8569IMG 8573IMG 8579IMG 8588IMG 8599IMG 8603IMG 8607IMG 8610IMG 8612IMG 8619IMG 8623IMG 8627IMG 8632IMG 8636IMG 8641IMG 8643IMG 8645IMG 8646IMG 8647IMG 8648IMG 8649IMG 8650IMG 8652IMG 8661Przewodniczący Rady

XVI Turniej Warcabowy o Puchar Starosty Mławskiego

Opublikowano .

18.10.2018r. – dwoje uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie reprezentowało placówkę na XVI Turnieju Warcabowym o Puchar Starosty Mławskiego organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie.

20181018 10094020181018 10290020181018 12461120181018 125759

Konkurs kulinarny” Tak smakuje jesień”

Opublikowano .

         W dniu 17.10.2018 r. uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie wzięli udział w Konkursie Kulinarnym „Tak smakuje jesień” połączonym z Dniem Żywności. Podczas konkursu podopieczni mogli wykazać się swoimi umiejętnościami zdobytymi podczas treningu kulinarnego.

DSC 0055

Wystawa prac Rafała Szulc

Opublikowano .

         W dniu 16.10.2018 r. uczestnicy wraz z instruktorami terapii zajęciowej wyszli do Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie na wystawę „malarstwo jednego obrazu” i rzeźby Rafała Szulca „profil zamknięty w czasie”.

DSC 0026 2

„Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” – zakończona

Opublikowano .

Dnia 17.10.2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie Stadionu Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie". Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 334 328 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 600 000 zł -Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej ("Orliki Lekkoatletyczne") Edycja 2017.  

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w następującym zakresie rzeczowym: budowa 4-torowej bieżni okrężnej o długości 333,33 m i nawierzchni z poliuretanu, budowa 4-torowej bieżni prostej do biegów na dystansie 110 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, budowa skoczni do skoku wzwyż, budowa rzutni do pchnięcia kulą, budowa skoczni do skoku w dal, zakup sprzętu lekkoatletycznego, modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 45,0 x 90,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej, montaż piłkochwytów, wykonanie drenażu i systemu nawadniającego obiektu, budowa trybun, montaż ogrodzenia.

IMG 8325IMG 8329IMG 8332IMG 8335IMG 8336IMG 8338IMG 8341IMG 8343IMG 8345IMG 8351IMG 8352IMG 8357IMG 8359IMG 8363IMG 8365IMG 8367IMG 8371IMG 8373IMG 8374IMG 8375IMG 8376IMG 8377IMG 8378IMG 8379IMG 8380IMG 8381IMG 8382IMG 8383IMG 8385IMG 8387IMG 8391IMG 8394IMG 8395IMG 8396IMG 8397IMG 8398IMG 8399IMG 8401IMG 8403