20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie - zakup ciągnika

Opublikowano .

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie na podstawie umowy z dnia 12 lutego 2019 roku zakupił ciągnik TYM T1004 SP Nowy – 101 KM, rok produkcji 2018 oraz kosiarke wysięgnikową FERRI TXV60 z głowicą TN 120.
Dostawcą był Komunalny.pl s.c. P.Pawlak, S.Mikołajczak. Koszt zestawu wyniósł 290 280,00 zł – sfinansowany z budżetu Powiatu Żuromińskiego. Przeznaczenie: koszenie i wycinka krzewów w rowach przydrożnych przy drogach powiatowych. 

IMG 20190221 131249IMG 20190222 083007

Nowa pracownia informatyczna w ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie

Opublikowano .

W Piątek 15 lutego 2019 r. oddana została do użytkowania nowa pracownia komputerowa. Oficjalnego otwarcia, w obecności nauczycieli przedmiotów zawodowych – informatycznych, dokonał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Wojciech Smoliński w towarzystwie zaproszonych gości: Starosty Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego oraz Wicestarosty Żuromińskiego Ireneusza Rejmusa.

Dyrektor szkoły podziękował żuromińskim włodarzom za sfinansowanie ze środków budżetu Powiatu nowoczesnej pracowni informatycznej. Zakupiony sprzęt, będzie miał bezpośrednie przełożenie na podniesienie atrakcyjności i skuteczności nauczania zawodowych przedmiotów informatycznych. Przyczyni się także do upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. 

W ramach przekazanych środków finansowych jedna z pracowni informatycznych została wyposażona w piętnaście zestawów komputerowych z procesorami Intel i5 ósmej generacji, z kartami graficznymi z serii GTX 1050,pamięcią RAM 8 GB, dyskami SSD 120GB, HDD 1 TB, Windows 10 Pro, monitorami 22” oraz akcesoriami sieciowymi: switch, szafa telekomunikacyjna ,wisząca 12u 19", patch panel 48-portowy . Całkowity koszt inwestycji to 55 tysięcy złotych.

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji pięć pracowni komputerowych. Branża IT rozwija się tak dynamicznie, że przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technik informatyk wiążę się z koniecznością nieustannego doposażania i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły, która musi spełniać wymogi stawiane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Unowocześnianie bazy dydaktycznej powoduje, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych są lepiej przygotowani do pracy w branży IT. Wkraczają w życie zawodowe z dużym bagażem wiedzy i umiejętności, pozwalającym im konkurować z absolwentami innych techników informatycznych.

sala28 1sala28 3sala28 6sala28 7sala28 8

Podziękowanie za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych

Opublikowano .

Na Sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 lutego b.r. Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ciechanowie Ppłk. Krzysztof Futyma wręczył okolicznościowe medale Staroście - Jerzemu Rzymowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie - Witoldowi Lemańskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie- Adamowi Dobrosielskiemu.

Okolicznościowe medale zostały wykonane z okazji ubiegłorocznej 100 – letniej rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Są podziękowaniem za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych.

IMG 0127IMG 0129

IV Sesja Rady Powiatu Żuromińskigo

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2019r. odbyła się zwyczajna IV Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Panią Alicję Ewę Gajewską.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu Żuromińskiego.
 6. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia biurowego położonego w budynku przy Placu Józefa Piłsudskiego 4 w Żurominie na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żuromińskim na lata 2019 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2018.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2018.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 20. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2018 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.            

IMG 0122IMG 0123IMG 0124IMG 0125IMG 0126IMG 0130IMG 0131

Stowarzyszenia zwykłe rozwiązane z mocy prawa

Opublikowano .

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE ROZWIĄZANE Z MOCY PRAWA

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stanowiącym: „W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.” – z dniem 20 maja 2018 r. rozwiązane zostały następujące stowarzyszenia zwykłe działające, na terenie powiatu żuromińskiego:
 • Wspólne dobro z siedzibą w Żurominie
 • Praworządność z siedzibą w Żurominie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Raczynach z siedzibą w Raczynach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rozwozinie z siedzibą w Rozwozinie
 • Ekozielona z siedzibą w Zielonej
 • Nasz Dom z siedzibą w Zielonej
 • Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Bieżuńskiej z siedzibą w Stawiszynie Zwalewo
 • Nasze Dądrowice z siedzibą w Dąbrowicach
 • Terra Raczyny z siedzibą w Raczynach
 • Gmina Siemiątkowo Przyjazna Środowisku z siedzibą w Siemiątkowie
 • Rada Biznesu Powiatu Żuromińskiego z siedzibą w Swojęcinie
 • Eko-Lex z siedzibą w Hucie
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Baby z Wyla…” z siedzibą w Wylazłowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dębsku z siedzibą w Dębsku

Gala wręczenia nagród w plebiscycie na „Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Żuromińskiego 2018” oraz Bal Sportowca

Opublikowano .

W sobotę 16 lutego 2019 roku odbyła się gala wręczenia nagród w plebiscycie na „Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Żuromińskiego-2018” oraz Bal Sportowca. Podczas gali zostali nagrodzeni sportowcy z największą liczbą głosów zebranych podczas głosowania. Ponadto uhonorowana została także Wkra Żuromin za awans do IV Ligi w sezonie 2017/2018. W trakcie balu odbyła się charytatywna licytacja, z której dochód został przekazany dla podopiecznych fundacji „Przyszłość dla dzieci” oraz „Przedszkola Piłkarskiego Wkry Żuromin”.
Oto najlepsi z nich:
 1. M-ce Daniel Leśniewski - zawodnik Wkry Bieżuń,
 2. M-ce Alicja Kalinowska - fighterka MMA,
 3. M-ce Dominika Kiszelewska- siatkarka UKS Victoria Lubowidz,
 4. M-ce Oliwier Grajko – zawodnik Wkry Żuromin,
 5. M-ce Izabela Szablewska - siatkarka UKS Victoria Lubowidz,
 6. M-ce Zofia Jackiewicz - siatkarka UKS Victoria Lubowidz,
 7. M-ce Wiktor Wujcik – zawodnik Wkry Żuromin.
Wszystkim sportowcom gratulujemy.
IMG 0070IMG 0074IMG 0080IMG 0089IMG 0093IMG 0101IMG 0105IMG 0118
Więcej zdjęć w galerii Kuriera Żuromińskiego pod adresem: http://kurierzurominski.pl/567553,NAGRODZILISMY-NAJPOPULARNIEJSZYCH-SPORTOWCOW.html

Zbadaj się i zyskaj spokój - Mammografia

Opublikowano .

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.
Nasza mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:
Bieżuń –  8 marca 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Przychodni Zdrowia, ul. Zacisze 2
Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków.

 

plakat.pdf