Kalendarz

Żuromin11

AKTUALNOŚCI

”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 15 września 2020 roku rozpoczęło realizację ”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Na ten cel Centrum pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
    w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Program realizowany będzie w okresie wrzesień – listopad 2020 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, telefon 23/657-09-04.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie
e-max.it: your social media marketing partner