Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żurominie będzie nieczynne.

Kalendarz

Żuromin13

AKTUALNOŚCI

Odbiór drogi powiatowej na odcinku Dębsk – Nadratowo

Opublikowano .

Zakończone zostały prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi – odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80.
W dniu 7 lipca 2020r. odbył się odbiór drogi oraz oddanie jej do użytkowania. W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Tomasz Makuszewski, przedstawiciel Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa „DOMEX” – Prezes Lech Zmarzły oraz reprezentanci lokalnej społeczności Sołectwa Nadratowo i Sołectwa Dębsk.
Zakresem rzeczowym zadanie objęło przebudowę drogi od granicy obrębu Dębsk, przez Nadratowo do drogi na Ługi, na odcinku liczącym blisko 2,66 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Nadratowo oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin, a wartość zadania wraz z usługą nadzoru inwestorskiego wyniosła 2 655 258,37 zł.
Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony Wojewody Mazowieckiego w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów zadania – tj. kwotę 1 327 629,00 zł. Pozostałe środki w wysokości – 1 327 629,37 zł stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego.

Nadratowo odbior 1 Nadratowo odbior 2 Nadratowo odbior 4 Nadratowo odbior 5 Nadratowo odbior 6 Nadratowo odbior 7 Nadratowo odbior 8 Nadratowo odbior 9

e-max.it: your social media marketing partner