AKTUALNOŚCI

Budowa chodnika w m. Syberia

Opublikowano .

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu, Zarząd Powiatu Żuromińskiego zrealizował zadanie dotyczące budowy chodnika oraz remontu nawierzchni na drodze powiatowej Nr 4617W Jasiony – Syberia – Płociczno w m. Syberia w kierunku cmentarza parafialnego.
Prace w terenie, związane z zakupem materiałów i budową chodnika o długości 122 mb strona lewa i 35 mb strona prawa (łącznie 157 mb) wykonane zostały przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, a remont nawierzchni na odcinku 178 mb na zlecenie POD wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8. Zadanie zostało w całości sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu żuromińskiego w ramach planu finansowego Powiatowego Obwodu Dróg.

Chodnik i naw 4617W Syberia 2020 POD 6Chodnik i naw 4617W Syberia 2020 POD 9Chodnik i naw 4617W Syberia 2020 POD 11

e-max.it: your social media marketing partner