Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

,,Remont dróg powiatowych”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 30 czerwca 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowychz firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8 w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 283.094,34zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 34/100), termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.08.2020r.

IMG 3660IMG 3662IMG 3664

e-max.it: your social media marketing partner