AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Radzanów

Opublikowano .

W dniu 18 czerwca 2020r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Wiesławem Raboszukiem - Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku realizowany będzie odcinek tej drogi – od km 12+985,00 do km 14+534,50 – o długości 1,55 km, na odcinku od Gradzanowa Kościelnego w kierunku Radzanowa do granicy z powiatem mławskim. Wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 60% kosztów i wynosi 2 114 042,00 zł a wartość całego przedsięwzięcia ok. 3,5 mln zł. Zgodnie z Uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa inwestycja ta realizowana będzie w latach 2020-2022.

IMG 3597IMG 3598IMG 3599IMG 3602IMG 3607IMG 3611IMG 3617IMG 3620IMG 3624IMG 3626IMG 3632IMG 3638

e-max.it: your social media marketing partner