AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gradzanowo Kościelne – Krzeczanowo

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2020r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 - odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00”, w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ok. 500 000,00 zł a w wysokość dofinansowania, określona umową wynosi 240 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,3 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.

Informacje dotyczące zadań, finansowanych przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ciechanowskim dostępne są na stronie http://www.mazovia.pl/.

IMG 3581IMG 3583IMG 3584IMG 3589IMG 3591IMG 3594

e-max.it: your social media marketing partner