AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 marca  2020 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego  oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu” z firmą  TAXUS UL Sp. z o.o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa, za  cenę brutto w wysokości: 62.230,33zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.10.2020r. 
e-max.it: your social media marketing partner