Kalendarz

Żuromin11

AKTUALNOŚCI

XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu  29 stycznia 2020r.  o godz. 12.00 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.
Porządek Sesji przedstawiał się następująco. 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 13 stycznia 2020r.
 5. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi J. K. z dnia 31.12.2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.                

Na Sesji Radni Powiatu na wniosek Starosty Żuromińskiego powołali Panią Monikę Kotłowską na Skarbnika Powiatu Żuromińskiego. 

IMG 3211IMG 3212IMG 3213IMG 3214IMG 3215IMG 3216IMG 3217IMG 3218IMG 3220IMG 3221IMG 3223IMG 3227IMG 3228IMG 3230IMG 3231IMG 3232IMG 3233IMG 3234IMG 3235IMG 3236IMG 3238IMG 3239IMG 3241IMG 3242

e-max.it: your social media marketing partner