20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

XIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 14 STYCZNIA 2020r. ( WTOREK ) o godz. 13.00 odbyła się  zwołana w trybie nadzwyczajnym XIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.
 7. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.1. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.2. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.4. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.
7.5. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2019 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.                    

--
W związku z planowanym odejściem na emeryturę podjęta została uchwała o odwołaniu z dniem 28 stycznia 2020 rok Pani Ireny Brejna ze stanowiska Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.

IMG 2834IMG 3154IMG 3156IMG 3157IMG 3161IMG 3166IMG 3167IMG 3168IMG 3170IMG 3173IMG 3174IMG 3180IMG 3185

e-max.it: your social media marketing partner