AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś

Opublikowano .

W dniu 18 grudnia 2019r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś”. Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 80% kosztów w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca Robót - Firma MAS-BIT Płońsk Sp. z o.o., Ul. Kwiatowa 28, 09 – 100 Płońsk, z którym w dniu 17 grudnia 2019r. podpisano umowę o wykonanie prac drogowych. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 597 574,26 zł.

Zakresem rzeczowym inwestycja przewiduje przebudowę drogi na odcinku 0,82 km – ułożenie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika wraz odwodnieniem a także oznakowanie w m. Nowa Wieś, Gmina Kuczbork – Osada. Zadanie rozpoczyna się w roku 2019 – poprzez wyłonienie Wykonawcy Robót i Inspektora Nadzoru, podpisanie stosownych umów w zakresie wykonawstwa oraz o dofinansowanie, natomiast prowadzenie prac drogowych, wraz z rozliczeniem zaplanowane są na rok 2020. Przewidziane do realizacji prace stanowią kontynuację i dokończenie przebudowy ciągu drogowego, rozpoczętego w ramach Etapu I w 2018r, w ramach którego wówczas wykonano część chodnika, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na odcinku o długości ok. 350 mb.

IMGIMG 3130

e-max.it: your social media marketing partner