20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

VIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 10 LIPCA 2019r. ( ŚRODA ) o godz. 13.30 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym VIII Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w Powiecie Żuromińskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod tytułem: Mobilni w Europie - uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji, w ramach programu Erasmus+.
 7. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie nadzoru na obszarze powiatu żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.  

IMG 2279IMG 2280IMG 2281IMG 2282

e-max.it: your social media marketing partner