20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Erasmus + w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Opublikowano .

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie uzyskał 92% punktów w konkursie projektów Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. Przygotowany przez szkołę projekt znajduje się na 217 miejscu na 1035 wszystkich. W ramach projektu pt. „Mobilni w Europie - uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji” na dwutygodniowe praktyki do Grecji wyjedzie 60 uczniów z zawodów technik informatyk i technik handlowiec. Projekt będzie trwał 12 m-cy, a podczas jego trwania uczestnicy wyjadą na praktyki do greckich przedsiębiorstw. Dla zawodu technik informatyk będą to: Olympia Electronics S.A,, STEM Robotics - Larissa, czy Computer Software and Hardware Service “Ghoutas”-Platamonas, dla zawodu technik handlowiec: Beverages distribution “KOUTALIAS ATH”, Chamber of Larrisa Prefecture.Praktyki będą odbywać się w przedsiębiorstwach, które doskonale korelują z wykształceniem uczniów naszej szkoły podnieść dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe – poszerzone o wymiar ponadnarodowy. Współpraca w międzynarodowym środowisku będzie doskonałą szansą na zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy uczniów, określenia, przez nich, ich mocnych i słabych stron oraz wytyczenia przyszłych celów i kierunków działań. Językiem komunikatywnym będzie j. ang. Tym samym wyjazd będzie możliwością weryfikacji własnych zdolności językowych oraz sprawdzenia samego siebie w konieczności zmierzenia się z barierą językową. Wartość projektu to 116202 euro. Obecnie szkoła przygotowuje się do realizacji w/w zadania. Trwają prace przygotowawcze do rekrutacji.


Wojciech Smoliński
Dyrektor ZSP w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner