20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

7 czerwca 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 7 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Porządek obrad Sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń
  o powierzchni 178,32 m² przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń biurowych oraz dwóch garaży położonych przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2018.
 18. Podjęcie Apelu kierowanego do władz gmin z terenu powiatu żuromińskiego
  w sprawie podjęcia działań wsparcia finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na rok 2020.
 19. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.          

IMG 1530IMG 1531IMG 1532IMG 1533

e-max.it: your social media marketing partner