AKTUALNOŚCI

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 07 czerwca 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, za cenę brutto w wysokości: 1.414.847,36 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 36/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2019 r.

IMG 1523IMG 1526

e-max.it: your social media marketing partner