20 LAT POWIATU pozioma
thumb uromin4

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na .: „Modernizację systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 maja 2019r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.:„Modernizacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominiez firmą  P.P.U.H. ,,S &F” Sławomir Fijałkowski ul. Szpitalna 97/123A m.11 , 09-300 Żuromin , za  cenę brutto w wysokości: 13.171,82 zł  ( słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 82/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 18.06.2019r. Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.
e-max.it: your social media marketing partner