20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na .: ,,Remont dróg powiatowych”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 17 maja 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Remont dróg powiatowych” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, za cenę brutto w wysokości: 311.312,89 zł ( słownie: trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwanaście złotych 89/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 21.06.2019r. Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

IMG 1393IMG 1395IMG 1396IMG 1399

e-max.it: your social media marketing partner