20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

24 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. W skład nowej Rady weszli: Jerzy Rzymowski jako jej przewodniczący oraz członkowie: Aneta Goliat, Joanna Jucewicz-Morawska, Ewa Naguszewska, Joanna Zdzisława Olszewska – Firlej, Jerzy Gierszyński, Jacek Grzybicki, Jacek Kołodziejski, Ireneusz Rejmus.

Pierwsze posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański, który wręczył akty powołania nowym członkom.

Następnie odbyły się obrady, według następującego porządku:

  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej SPZZOZ w Żurominie
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego SPZZOZ w Żurominie za 2018 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowego SPZZOZ w Żurominie na 2019r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie ograniczenia działalności SPZZOZ w Żurominie poprzez zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z zezwoleniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w trybie art. 551 Kodeksu Cywilnego wraz z jednoczesnym wynajęciem powierzchni 178,32 m2
  • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Żurominie
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie obrad

IMG 1174IMG 1175IMG 1176IMG 1177IMG 1179IMG 1180IMG 1181IMG 1182IMG 1183IMG 1184

e-max.it: your social media marketing partner